Tänne ilmestyy lista luennoilla käsitellyistä asioista.
v 37: Johdanto; derivaatan määritelmä; ketjusääntö
v 38: koordinaattifunktiot; raja-arvo koordinaateittain; jonon raja-arvo; polut, käyrät
v 39: Osittaisderivaatta; Jacobin matriisi; suunnattu derivaatta; ketjusääntö; gradientti
v 40: Jatkuvasti derivoituvat funktiot; gradientin geometrinen tulkinta
v 41: Implisiittisen funktion lause; derivaatta ja virheen arviointi; korkeamman asteen derivaatat; Taylorin kehitelmä
v 42: Paikalliset ääriarvot; positiivisti definiitti matriisi; Hessin matriisin käyttö ääriarvon tyypin selvittämisessä; ääriarvot kompakteissa joukoissa
v 43: Globaalit ääriarvot; välikoe
v 44: Lagrange:in menetelmä; integraalin määritelmä ja perusominaisuudet; Fubinin lause
v 45: Integroituvuus alueessa; x- ja y-simppelit alueet; muuttujanvaihto
v 46: Esimerkkejä muuttujanvaihdosta; funktion integraali yli polun, määritelmä ja laskukaava
v 47: Vektorikentän integraali yli polun; käyräintegraalit; Greenen lause; Gaussin lause, eli divergenssilause
v 48: Pinta-alan lasku Greenin kaavalla; konservatiiviset verktorikentät; lämpöyhtälö; divergenssin tulkinta
v 49: Integraali yli pinnan; Stokesin lause; yhteenveto