Kurssin tavoitteet:

Sisältön osalta seuraavien aiheiden hallinta

Kurssilla keskitytään erityisesti seuraavien taitojen kehittämiseen