Antti 0 0 5
Berit 6 5
Esa Nikul 6 0 0
JF 6 0 3
JV 6 0
Matti 4 1 6 1
Mikko K. 6 4
Mikko S. 6 2
Minna 0 1
Ossi 0 0
Pekko 6 5 3
Sakke 1 0
Teija 1 0
Tero 6
Tiina 6 0 0
Topi 6
Tuomo 6 0
Valmistutumaton 6 4 1
Väsy 6 1
Ville 6
Ville-Antero 6
Vipu 6
Keskiarvo 4.6 1.1 0.9 0.0