Analyysi III, kevät 2006 annettua palautetta (25 kpl)

 

Kurssi:

 

++

+

?

– –

Kurssin arviointikäytäntö kävi selväksi kurssin alussa

9

9

3

1

2

Kurssin sisältöalue oli hyvin määritelty

5

15

4

1

 

Kurssin sisältö muodosti selkeän kokonaisuuden

2

13

7

1

 

Kurssin sisällön kytkentä muihin kursseihin oli selkeä

2

8

7

7

1

 

Luennot:

 

++

+

?

– –

Luennot auttoivat jäsentämään luentomonistetta

2

10

5

3

1

Luentoja pystyi yleensä seuraamaan tukeutumatta luentomonisteeseen

1

 

4

14

2

Luennoilla ei keskeisissä kohdissa tuotu esiin tarpeeksi yksityiskohtia

3

6

6

2

 

Luennoilla oli liikaa lauseita ja liian vähän esimerkkejä

5

5

1

10

 

Annettu palaute näkyi luennoilla

 

4

13

2

1

 

Harjoitukset:

 

++

+

?

– –

Harjoitustehtävät olivat sopivan tasoisia

1

13

5

5

 

Harjoitustehtävät olivat sopivaa valmentautumista tentteihin

2

12

9

2

 

Harjoitustehtävät käytiin läpi liian nopeasti

1

2

6

8

7

Vertaisarviointi tuki oppimista

1

11

7

3

2

Vertaisarviointiin olisi tarvittu enemmän johdatusta

2

13

4

3

2

 

Yleistä:

 

++

+

?

– –

Kurssin www-sivu oli hyödyllinen

15

8

1

1

 

Kotivälikoe oli hyödyllinen

12

9

3

1