Vastuuhenkilö: Peter Hästö

Kurssi luennoidaan seuraavan kerran keväällä 2007.


Neuvoja tenttijöille:

26.2 on viimeinen mahdollisuus tenttiä kurssia vanhan sisällön mukaisesti. Tämä tentti perustuu yksinomaan Vesa Mustosen luentomonisteeseen, ks. alla. Kyseisen monisteen saa ottaa mukaan tenttitilaisuuteen.

Pari vanhaa tenttiä löytyy täältä. Siellä on myös kevään harjoitustehtävät, joita ratkaisemalla voi hyvin valmistautua tenttiin.

On syytä huomata, että tentissä ei tule esiintymään muistityyppisiä tehtäviä ("Määrittele X, ja...") vaan kaikissa tehtävissä pitää "soveltaa" monisteen tietoja. Tenttiin valmistautuessa ei siis tarvitse kiinnittää asioiden muistamiseen huomiota, vaan voi keskittyä niiden ymmärtämiseen.

Luentomoniste(PDF) Mustonen/Rinta-aho/Tammisto