Didaktinen graduseminaari, lv 2010–11

Matemaattisten tieteiden laitoksella on aineenopettajalinjalla ollut mahdollista kirjoittaa perinteisen, teoreettisen gradun sijaan ns. didaktinen gradu. Siinä matematiikkaa tutkitaan oppimisen ja opetuksen näkökulmasta.

Gradun kirjoituksen tueksi kokoontuu laitoksella noin joka toinen viikko graduseminaari, jossa pohditaan aiheita, tutkimusmenetelmiä, ja itse kirjoitustyötä. Seminaari on ajoitettu niin, että gradu valmistuu 6–12 kk kuluessa. (Varaa riittävä määrä aikaa työn tekemiseen tänä aikana; 20 op = n. 530 tuntia = 13,5 työviikkoa!)

Ensimmäisessä tapaamisessa esittelen joukon gradu aiheita—osallistujat voivat myös ehdottaa omia aiheita. Muutenkin seminaarin suhteen saa olla aloitteellinen!


Ilmoituksia

  • Seuraava tapaaminen 3.2.2011 klo 12:15.

Aika:päätetään ensimmäisessä tapaamisessa
Aloitus: maanantai 13.9, klo 16:15 salissa M201
Esitiedot: Pedagogiset opinnot, englanninkielen lukutaito
Kohderyhmä: 5. vuoden aineenopettaja opiskelijat

Takaisin Peterin kotisivulle