Aineenopettajien erikoistyö, Kevät 2010

Opintojakso on tarkoitettu matematiikan aineenopettajalinjalla opiskeleville, ja on uusien tutkintovaatimusten mukaan pakollinen syventävä kurssi. Ilmoittautuminen ryhmiin laitoksen ilmoitustaululla.

Opintojakso koostuu kolmesta osasta, jotka kuvataan seuraavassa:

YO tehtävien tarkistus (3 op)

Tämä osio toteutetaan normaalikoulussa. Siinä käydään läpi ylioppilaskirjoituksiin kuuluva matemaattinen aines sekä yo kokeen pisteytys. Korjaustaitoja harjoitellaan korjaamalla ja keskustelemalla aitojen yo tehtävien vastauksia.
Kurssilla on kaksi vaihtoehtoista aikaa, Ti 8:00-10:00 tai To 14:15-16:15. Tunneilla on läsnäolopakko. Kurssi alkaa viikolla 2.

Ohjaajat: Matti Hasari ja Hellevi Kupila

Sisällönsuunnittelu (4 op)

Valinnainen osa (3 op)

Tähän osaan voi sisällyttää matematiikan opetukseen liittyvää toimintaa, esim. tuutorointi, kerhonohjaus, laitoksen opetuksenkehittämistyö, jne. Opintopistevastaavuudet pidetystä tunnista ovat seuraavat:

Osaan suoritus voi koostua myös useasta erityyppisestä suorituksesta.