Matematiikka ja teknologia

Luennoin kevätlukukaudella 2011 aineopintotason kurssin Matematiikka ja teknologia. Kurssin voi sisällyttää matematiikan ja soveltavan matematiikan pää- tai sivuaineopintoihin.
Luennot ovat salissa PR102.
Kurssisuoritukset on toimitettu eteenpäin toimistoon OODIin vietäväksi 3.4 paitsi neljän henkilön osalta, jotka ovat saaneet epäselvyyksistä sähköpostin.

Sisältö:

Kurssilla tutustutaan seuraaviin teemoihin liittyvään matematiikkaan:
13.1 Global positioning system (GPS) kalvot
20.1 Satunnaislukugeneraattorit kalvot; ohjelma & koodi lineaarisen kongruenssin heikkoudesta*
27.1 Google ja PageRank algoritmi kalvot; ohjelma & koodi web-surffaajan simulointiin; Page et al. julkaisu (taustamateriaali)
3.2 JPEG kuvanpakkaus kalvot
17.2 ROF kuvan virheenpoisto kalvot
24.2 Geometria arkkitehtuurissa kalvot
3.3 (Fraktaalit ja kuvanpakkaus)

* Matlab esimerkit vaativat toimiakseen seuraavaan, ilmaisen paketin: MCRInstaller.exe.
Kurssi pohjautuu osin kirjaan
Mathematics and Technology
Christiane Rousseau ja Yvan Saint-Aubin
Springer Undergraduate Texts in Mathematics and Technology, 2008

Tarvittava materiaali jaetaan kurssilla, eikä kirjaa tarvitse hankkia.

Laajuus ja suoritustavat:

Luennot koostuvat kahdesta osasta, perusosasta klo 16:00–17:15 ja matemaattisesta syventämisestä 17:15–18:30. Kurssin voi suorittaa kahdessa laajuudessa:
1 op Tämä suoritustapa edellyttää osallistumista vähintään viiden luennon perusosaan sekä tiivistelmän (<150 sanaa) kirjoittamista niistä.
2 op Tämä suoritustapa edellyttää osallistumista vähintään viiden luennon kumpaankin osaan sekä tiivistelmän (<250 sanaa) kirjoittamista niistä.

Arvostelu:

Kurssi arvostellaan asteikoilla hyv./hyl. ensimmäisellä luennolla jaettujen kriteerien mukaisesti.

Esitiedot:

Luennon perusosaan esitietoina ovat lukion pitkä matematiikka

Luennon syventävän osaan esitietoina Matematiikan perusmenetelmät ja Linearialgebra I (tai Matematiikan peruskurssi 1 ja Matriisialgebra).