Matemaattinen ongelman-ratkaisu kurssi, 5/10 op, Syksy 2010

Vedän syksyllä uuden kurssin matemaattisesta ongelman-ratkaisusta. Kurssi on aineenopintotasoinen ja neljän opintopisteen laajuinen. Aineenopettajalinjan opiskelijat voivat laajentaa kurssin 10 op:n syventäväksi kurssiksi tekemällä ylimääräinen, kirjallinen työ matemaattisen ongelmanratkaisun didaktiikasta.

Kurssilla käydään nopeasti läpi Pólyan klassinen malli ongelman ratkaisusta, mutta pääpaino on sen soveltamisen harjoittelussa, eli ongelmanratkaisussa, sekä ongelmanratkaisun kehittämisessä itse-reflektion avulla. Käsiteltävät ongelmat tulevat eri matematiikan osa-alueilta.

Aika:maanantaisin 12:15–13:45, alkaen 7.9., salissa M242
Laskutunnit:maanantaisin 14-15 ja tiistaisin 13-14 (M242/tuutortupa)
Esitiedot: Algebra I, Analyysi I
Kohderyhmä: 2.–4. vuoden opiskelijat
Suoritus: perinteinen tentti*
Materiaali: jaetaan kurssin kuluessa

*10 op:n laajuisena tekeville tentin lisäksi kirjallinen työ.

Ajankohtaista

  • La 11.12 tentti 12-16 salissa M242: sisäänkäynti laitokselle sinisestä ovesta.

Arvostelu

Kurssilla voi halutessaan kirjoittaa oppimispäiväkirjaa/portfliota. Portfoliolla voi saada maksimissaan 6 lisäpistettä, jotka lisätään tentissä (ja mahdollisissa uusinnoissa) saatuihin pisteisiin.

Tentti

Tentissä on 8–10 kysymystä, joista vastataan viiteen neljän tunnin aikana. Tentimahdollisuudet ovat 11.12.2010 klo 12-16 ja 14.12 klo 10-14. Tentin maksimipistemäärä on 30, lisäpisteineen 36 (ks. alla). Arvosteluasteikko on 5 (27+), 4 (24-26), 3 (21-23), 2 (18-20) ja 1 (15-17).

Oppimisportfolio

Aineenopettajalinjan syventävä kurssi


Takaisin Peterin kotisivulle Kirjaudu Optimaan