Matemaattinen ongelman-ratkaisu kurssi, 5/10 op, Syksy 2010

Aineenopettajalinjan syventävänä kurssina

Mikäli kurssi suoritetaan syventävänä sisällytettäväksi aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon opintoihin, on kirjallisen työn tekeminen pakollista, eikä erillistä portfoliota oteta arvostelussa huomioon. Arvosana määräytyy tentin ja kirjallisen työn painotettuna keskiarvona niin, että paremman arvosanan paino on 0,55 ja huonomman 0,5. Kummassakin osassa pitää kuitenkin olla vähintään 10/30 pistettä.

Kirjallisessa työssä voi sisältyä samoja osia kuin oppimisportfoliossa ja näitä ohjeita noudatetaan soveltuvin osin. Työ on korkeintaan 10 sivua pitkä, viiteluetteloineen. (Yksinkertainen rivinväli.)

Kirjallinen työ eroaa oppimisportfoliosta siinä, että sitä varten pitää itsenäisesti (tai ryhmässä) tutustua matematiikan ongelmanratkaisun (didaktiseen) kirjallisuuteen. Vihjeitä siitä, mistä kannattaa aloittaa saa kurssilla. Työn menestyksekäs tekeminen edellyttänee ainakin viiden artikkelin perinpohjaisempaa lukemista.

Huomattavaa on, että tarkoitus ei ole referoida luettuja artikkeleita vaan niiden liittäminen omaan ongelmanratkaisijana kehittymiseen sekä mahdollisesti omaan ongelmanratkaisun opettamiseen jos siitä on kokemusta. Tarvittava taustatieto kannattaa toki kerrata, mutta siihen tuskin kannattaa käyttää yli kaksi sivua.

Kirjallisen työn voi jättää kerran kommentoitavaksi itse valitsemanaan ajankohtana. Myös vertaisarviointirinkejä voidaan järjestää.

Kirjallisen työn viimeinen palautuspäivä on 21.12.2010.

Arvostelukriteetit/AO kirjallinen työ

10Työssä näkyy ongelmanratkaisun periaatteiden sekä kirjallisuuden tuntemus.
15Työssä näkyy ongelmanratkaisun periaatteiden sekä kirjallisuuden tuntemus; nämä on jossain määrin liitetty omaan kokemukseen.
18Työssä ongelmanratkaisun periaatteiden sekä kirjallisuuden tuntemus on liitetty omaan kokemukseen.
21Työssä on esitetty ongelmanratkaisun tutkimukset ja tulokset selkeästi ja ne on liitetty omaan kokemukseen.
24Työssä on esitetty ongelmanratkaisun tutkimukset ja tulokset selkeästi ja ne on luontevalla ja uskottavalla tavalla liitetty omaan kokemukseen.
27Työssä oma kokemus ongelmanratkaisusta on vakuuttavalla ja kriittisellä tavalla liitetty kirjallisuudessa löytyvään tutkimukseen. Työssä on viitteitä ko. kirjallisuuden kokonaisvaltaisesta ja omakohtaisesta ymmärtämisestä.
30Työssä oma kokemus ongelmanratkaisusta on vakuuttavalla ja kriittisellä tavalla liitetty kirjallisuudessa löytyvään tutkimukseen. Työssä näkyy selkeästi kirjallisuuden laaja tuntemus ja kokonaisvaltainen ymmärrys. Oman kokemuksen tuoma lisäarvo kirjallisuuden ymmärrykselle tulee myös selvästi esille.

Takaisin kurssin kotisivulle
Takaisin Peterin kotisivulle