Oulun ylipiston kielikeskus järjestää kurssin

Y903021 SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN TEHOKURSSI
SAKSANKIELISIIN MAIHIN VAIHTO-OPISKELIJOIKSI LÄHTEVILLE

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu muille kuin saksaa pääaineenaan lukeville opiskelijoille, jotka ovat vuoden 2011
aikana lähdössä opiskelijavaihtoon tai suunnittelevat vaihtoon lähtemistä saksankielisiin maihin.

Kurssin teemoja ovat mm:

•  opiskeleminen ja opiskelukulttuuri saksankielisessä yliopistossa

•  omista opinnoista, Suomesta ja omasta kulttuurista kertominen

•  saksankielisten maiden maantuntemus

•  tavat ja käyttäytyminen saksankielisissä maissa

•  saksankielisten maiden kulttuuri sekä kulttuurierot

•  käytännön tilanteet (asioiminen pankissa, virastoissa jne.)

•  asuminen, vapaa-aika, harrastukset

•  tarpeen mukaan saksan kieliopin perusrakenteiden kertausta

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulisi olla vähintään alkeistaidot saksan kielestä, esim. kielikeskuksen
Saksan alkeiskurssi I ja II tai 2-3 vuotta koulusaksaa.

Ajoitus: Tammi-helmi-maaliskuussa 2011.

Opetusajat sovitaan infotilaisuudessa maanantaina, 10.1.2011, klo 12.15-13.45 . Sali ilmoitetaan
myöhemmin ilmoittautuneille sähköpostitse. Mikäli et pääse infotilaisuuteen, ota ajoissa yhteys
kurssin yhteysopettajaan.

Laajuus: 26 tuntia intensiiviopetusta, kokoontumiset noin 2 kertaa viikossa. Lisäksi kotitehtäviä. Kurssille
aktiivisesti ja säännöllisesti osallistuneet sekä kurssiin liittyvät tehtävät suorittaneet voivat saada kurssista 2 op.

Ilmoittautuminen: WebOodissa

Opettajat : Kielikeskuksen saksan opettaj(i)a sekä vierailijoina saksankielisissä maissa vaihto-opiskelijoina
olleita Oulun yliopiston opiskelijoita sekä Suomeen saksankielisistä maista tulleita harjoittelija ja vaihto-opiskelijoita.

Lisätietoja/yhteysopettaja: Sabine Grasz: sabine.grasz(at)oulu.fi