Annamari Konttinen & Seija Jalagin (toim.)
Japanilainen nainen. Kuvissa ja kuvien takana. Vastapaino, Tampere 2004.

Kun huomiomme on viime vuosikymmeninä keskittynyt Japanin talouselämän muutoksiin, maskuliiniseen maailmaan, heijastaa kuva japanilaisesta naisesta länsimaisia toiveita, ihanteita ja pelkoja. Täydellisen feminiinisyyden vertauskuva geisha on länsimaisissa tulkinnoissa edustanut ihannoitua japanilaista naista. Alistetun kotirouvan stereotypia on toiminut länsimaisen emansipoituneen naisen vastakuvana.

Tässä teoksessa suomalaiset tutkijat analysoivat länsimaista kuvaa 
japanilaisesta naisesta ja monivivahteista todellisuutta kuvien takana. 
Samalla he kommentoivat keskustelua naiseudesta, toiseudesta, naisen esittämisen tavoista ja naisen omasta äänestä.

Julkaistu yhteistyössä Suomen Japani-instituutin kanssa.

K98.184
256 s., nid.
mv-kuvitus
ISBN 951-768-134-8
ovh 30,00 eur
tammikuu 2004