SOLUBIOLOGIA

Eläintieteen osuus

Seppo Saarela

2013

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi at oulu.fi

Päivitetty17.12.2013

seppo.jpg (35850 bytes)

ILMOITUSTAULU

Palaute

Nimilista

Tenttitulokset 13.12.2013
Kotitentti pe 27.9.2013 klo 16 mennessä.
Tentti ke 16.10.2013 klo 8-10, sali L4
Uusintatentti ma 11.11.2013 klo 14-16, PR101

Luentoajat 

Torstaiseminaari

Luentorunko
Luentorunko (Loddish 2008)

Kotitentti

Luennot syksy 2013
sb01
sb02
sb03
sb04
sb05
sb06
sb07
sb08
sb09
sb10
sb11
sb12
sb13

sb14
sb15

Millainen on biologian opiskelijan "lukioprofiili"?
Antti Rönkä selvitti asiaa kyselykaavakkeen avulla syksyllä 2002 solubiologian luennolla olleilta opiskelijoilta.

Oppikirja :
Molecular Biology of the Cell (5. painos) 2008 Alberts Johnson, Lewia, Raff, Roberts, Walter. Garland Science. (sisältää myös opiskelurompun)

Molecular Cell Biology (6. painos) 2008 Lodish, Berk, Zipursky, Matsudaira, Baltimore & Darnell. Freeman (sisältää myös opiskelurompun)

Solubiologia (2. painos) 2004 Heino Jyrki, Vuento Matti, WSOY

KIRJOJA

Rauno Tirri et al. (2001) Biologian sanakirja. Helsinki. Otava (kirjasto)

LINKKEJÄ

Solubiologian genetiikan osuuden sivulle

Bioinformatiikan sanakirja
- avautuu, jos koneessa on Acrobat reader -ohjelma
- ohjelman voi noutaa ilmaiseksi täältä

Kuopiolainen linkki solubiologian historiaan

Ajankohtaisia artikkeleita

Alitalo & Otonkoski (2008) Kantasolukeksintö mahdollistaa henkilökohtaiset soluvaraosat. Helsingin Sanomat 20.9.2008

Ote HI-viruksesta tiukkenee. Helsingin Sanomat 1.4.2008

Poikkijuovaisen lihassupistuksen dipoliteoria
Poikkijuovaisen lihassupistuksen dipoliteoria (pdf)

 GS Junior

 

  Käytännön ohjeita solubiologian opiskeluun

 • Solubiologian historia

 • Solubiologian kannalta tärkeitä tiedemiehiä ja keksintöjä. Nämä asiat kuuluvat "hauska tietää" -kategoriaan.

 • Solubiologiset tutkimusmenetelmät  

 • Solubiologian tutkimusmenetelmät ovat viime vuosina voimakkaasti kehittyneet. Solubiologi tarvitsee muidenkin menetelmien kuin mikroskooppisen tekniikan hallintaa. Jokainen biologi tarvitsee tutkimustyössään myös solubiologian tutkimusmenetelmiä. Suurin osa näistä menetelmistä tulee myöhemmin tutuksi biologian laitoksen opinto-ojelmassa olevilla kursseilla.

 • Solun kemia  

 • Solun rakenteen ja toiminnan kannalta tärkeät pienmolekyylit, makromolekyylit, epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet.

 • Energian virtaus ja energia-aineenvaihdunta soluissa
  1.
  Mitokondriot 
  2. Energia-aineenvaihdunta 
  - anaerobinen ja aerobinen soluhengitys
  3. Fototrooppinen energia-aineenvaihdunta käsitellään kasvitieteen osuudessa

 

Seppo Saarelan kotisivulle!