Alkuun Lähteet

Nättepori

 
PAINETUT LÄHTEET

Itkonen, T.I.: Iin Hamina - elävä museokylä. Kaltio 1/1951.

Kaisto, Pauli : Iistä ollaan.

Nissilä, Viljo 1990: Iijoen varrelta, Vanhaa Haminaa, jokisuun kalastusta ja 1800-luvun sivistyneistöä. Iin Kotiseutuyhdistys r.y.

Paulaharju, Samuli: Kymmenen virran maata. Toim. Erkki Kärkkäinen. Oulu-seura r.y. Oulu 1995.

Tolonen, Väinö (toim.) 1995: Uutisia Iistä ja Yli-Iistä vuosilta 1900–1924. Iin Kotiseutuyhdistys r.y.

Vuotila, Iikka: Herra Petteri lähti merille.

PAINAMATTOMAT LÄHTEET

Itkonen, T. I.: Kylätututkimus Iin Haminasta. Kansatieteellisen osaston virkamatkatyö 1950. Museoviraston kansatieteen käsikirjoitusarkisto n:o 847.

Kaksi kauppakirjaa (11.12.1917 ja 19.4.1920) Viinamäen Ollin talosta (Takakatu 8). Iin kunnan arkisto.

Siivola, Hillevi: Iin Haminan rakennuskaavan muodostuminen. MeAKK/TELI, Maanmittausala. Päättötyö 2000.

Tiri, Heidi: Iin Haminan asukashaastattelut sekä rakennusinventointi. Oulun läänin taidetoimikunta. 1999.

Vanhan Haminan kaduilta. Iin ja Yli-Iin kansalaisopiston Hamina-perinne -ryhmä lv. 2000-2001. Iin kunnan arkisto.

Virtanen, E. A.: Yhteiskunnallisia muistiinpanoja Iin Haminasta 1950. Kansallismuseon stipendityö 1950. Museoviraston kansatieteen käsikirjoitusarkisto n:o 882.

KARTAT

Iin haminan asemasta Etelä-Iin kylässä Iin pitäjässä. Mitannut ja kartalle pannut maomistajain pyynnöstä vuonna 1899 varamaanmittari Wlad. Kononow. Iin kunnan arkisto.

Iin Haminan Asemakartta 1912, laatinut Harald Anders. Iin kunnan arkisto.

Nimetön kartta Iin Haminasta. Tekijä Wlad. Kononow 1901. Iin kunnan arkisto.

VALOKUVAT

Värikuvat: Tari Koskela 2002-2003, ellei toisin mainita
Mustavalkokuvat: Heidi Tiri 1999, ellei toisin mainita

©Tari Koskela 2002