Hiukkaspresipitaatio, Kemiallinen Aeronomia Mesosfäärissä ja Otsoni Stratosfäärissä

P. Verronen1, E. Turunen2, Th.Ulich2 and E. Kyrölä1

1Finnish Meteorological Institute, Geophysical Research, P.O.Box 503, FIN-00101 Helsinki
2Sodankylä Geophysical Observatory, Tähteläntie 112, FIN-99600 Sodankylä

Auringon UV-säteily ja energeettiset hiukkaset ionisoivat ilmakehän molekyylejä ja aiheuttavat ilmakehän koostumuksessa "luonnollista" vaihtelua. Mesosfäärissä ionisaation ja kemiallisten reaktioiden kautta syntyvät typen oksidit ovat merkityksellisiä otsonitasapainon kannalta. Napa-alueiden talviolosuhteissa typen oksidit ovat pitkäikäisiä ja saattavat kulkeutua alas stratosfääriin, missä ne osallistuvat otsonin tuhoamiseen. Pyrittäessä ymmärtämään globaalia otsonitasapainoa, on mesosfääristä stratosfääriin kulkeutuvien typen oksidien määrä tunnettava.

Ilmatieteen laitos ja Sodankylän geofysiikan observatorio ovat käynnistämässä projektia, joka pyrkii selvittämään auringon säteilyn ja energeettisten hiukkasten vaikutuksia ilmakehän koostumukseen meso- ja stratosfäärissä. Sodankylän ionikemiamallista (Sodankylä Ion Chemistry model) kehitetään yleiskäyttöinen ilmakehämalli, jolla tulkitaan ESA:n ENVISAT-1 satelliitin, skandinaavisten satelliittien Odin ja Ørsted, sekä EISCAT-tutkien mittausaineistoa. Tarkoituksena on mallintaa prosessiketjua alkaen molekyylien ionisaatiosta mesosfäärissä aina otsonin tuhoon stratosfäärissä, erityishuomion kiinnittyessä kemiallisiin ja dynaamisiin prosesseihin.