Tilastoaineistojen analysointi R-ohjelmalla, sl 2004 (LTK:n jatkokoulutuskurssi)

 

Analysing statistical data by the R language, Autumn Term 2005, Esa Läärä

(Course for graduate students of the Medical Faculty, University of Oulu)

 

 

Programme and material of lectures (Luentojen ohjelma)

 

Lecture 1, 12 Nov (Luento 1, 12.11.) :  Introduction to R environment (Johdatus R-ympäristöön)

Lecture 2, 19 Nov (Luento 2, 19.11.):  Creating and managing files (Tiedostojen luonti ja käsittely)

Lecture 3, 26 Nov (Luento 3, 26.11.):  Functions, lists, tables (Funktiot, listat, taulukot)

Lecture 4, 3 Dec (Luento 4, 3.12.)  :  Graphics: basics and possibilities, see e.g. R for Beginners  

                            (Grafiikan perusteet ja mahdollisuudet -- materiaalia jaettu luennolla)

Lecture 5, 10 Dec (Luento 5, 10.12.) : Regression analysis and correlations

      (Regressioanalyysi ja korrelaatiot--materiaalia jaettu luennolla)

Lecture 6, 17 Dec (Luento 6, 17.12.):  R Commander: a graphic interface, see John Fox’ R Commander guide

                            (R Commander: graafinen käyttöliittymä -- ks John Foxin R Commander -opas)       

 

 

Programme and materials of practicals (Harjoitusten ohjelma ja materiaalit)

 

Practical 1, 12 Nov (Harjoitus 1, 12.11.) :       Exercise sheet (Tehtäväpaperi)
                                    R script of model solutions: rltk04_harj1.R (Malliratkaisujen R-script-tiedosto)

 

Practical 2, 19 Nov (Harjoitus 2, 19.11.):        Exercise sheet (Tehtäväpaperi)

(Tehtäväpaperi josta jäi tekemättä tehtävä 8. sekä tehtävän 9. kohdat (g) ja (h) -> seuraava kerta!)

                                    R script of model solutions: rltk04_harj2ratk.R

                                    Data set small.dat (Aineisto)

                                    Data set redcell.dat (Aineisto)

 

Practical 3, 26 Nov (Harjoitus 3, 26.11.):        Exercise sheet (Tehtäväpaperi)

                                    R script of model solutions: rltk04_harj3ratk.R

                                    Data set breastca.sav (SPSS-file)

 

Practical 4, 3 Dec (Harjoitus 4, 3.12.):            Exercise sheet (Tehtäväpaperi)

                                    R script of model solutions: rltk04_harj4ratk.R

                                    R source file  bca2.R (R-lähdekooditiedosto)

 

Practical 5, 10 Dec (Harjoitus 5, 10.12.):        Exercise sheet (Tehtäväpaperi)

                                    R script of model solutions: rltk04_harj5ratk.R                                  

 

Practical 6, 17 Dec (Harjoitus 6, 17.12.):        Exercise sheet (Tehtäväpaperi)

                                    Data set infants.dat (ASCII-datafile)

 

 

Supplementary material (Oheismateriaalia):

 

Oksanen J. (2003) R-opas ekologeille

Paradis E. (2002) R for Beginners

Fox J. (2004) Getting Started with the R Commander