webmaster

puh. (08) 553 1011
faksi (08) 553 4112
PL 8000
90014 Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
ELÄINMUSEO

Opetus

Koululaisvierailut

Koululaisvierailuiden tueksi tarkoitettu opetusmateriaali on pyritty laatimaan nykyaikaisten opetussuositusten mukaisesti. Valinnanvaraa on luotu niin asiasisältöjen kuin työtapojenkin suhteen. Tavoitteena on, että opettaja voi materiaaliin etukäteen tutustumalla ja sopivat tehtävät valitsemalla räätälöidä omalle ryhmälleen vierailuohjelman. Lyhyitä opintokäyntejä varten on laadittu erilaisia tehtävälomakkeita. Pidemmille vierailuille oppilaille kannattaa koota vaikkapa omat retkivihot harjoituksineen ja muistiinpanosivuineen.

Suurin osa tehtävistä on muokattavissa kaikille peruskoulun luokka-asteille sopiviksi.

Muu opetus

Museon henkilökunta osallistuu peruslajintuntemuksen harjoituksien sekä muuhin biologian laitoksen opetukseen.. 

Opinnäytetöiden ohjaus

Opinnäytetöiden ohjauksesta huolehtivat johtaja Jouni Aspi ja intendentti Risto Tornberg.