webmaster

puh. (08) 553 1011
faksi (08) 553 4112
PL 8000
90014 Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
ELÄINMUSEO

Selkärangattomat eläimet

Selkärangattomien eläinten kokoelmassa on arviolta pari miljoonaa yksilöä.  Vaikka kokoelma on suuri, on se silti hyvässä järjestyksessä. Etsittävät näytteet löytyvät siis tarvittaessa nopeasti, vaikka likikään kaikkien näytteiden tietoja ei ole tallennettu tietokoneelle. Museon erityisenä ylpeytenä ovat lukuisat ns. tyyppinäytteet. Nämä ovat näytteitä, joiden perusteella joku laji on ensimmäisenä kuvattu tieteelle.

 

 


Kokoelmat

Kokoelmassa on kolmella tavalla säilöttyjä näytteitä:

1. Neulatut hyönteiset kuivina, etiketillä varustettuina hyönteiskaapissa. Tällä tavalla säilytetään perhosia, kovakuoriaisia ja muita hyönteisiä. Perhoskokoelma on laaja. Tietokoneelle on tallennettuina tiedot kaikista museon suurperhosnäytteistä, ja pikkuperhosnäytteistä n. 20%. Kovakuoriaiskokoelma on myös suuri. Kaksisiipisten (kärpäset, sääsket jne.) kokoelma on vähemmän kattava.

2. Pehmeät eläinyksilöt (esim. toukat ja hämähäkit) nestesäilytyksessä. Osa näistä on määritetty lajilleen, osa heimotasolle.

3. Populaationäytteet, eli lajittelemattomia näytteitä purkeissa. Nämä ovat peräisin lähinnä valorysistä.