HÄNNÄNHUIPUT - viimeiset vihulaiset

 
      translitterointi ja ääntäminen
    Y

y (taka-i), i:n ja u:n välimuoto, huom. puuttuu suomen kielestä. Käytetään esim. monikon päätteenä

    J (i)

j (i) (lyhyt i, i kratkoje), puolivokaali, esiintyy vain vokaalin jälkeen

    E

käännetty e, ei äännetä koskaan j-alkuisana. Pääasiassa esiintyy vain sanan alussa, erittäin harvoin sanan sisällä. Vertaa kirjainten ääntämistä: -

    -

pehmeä merkki. Se ei vastaa mitään äännettä, vaan se vaikuttaa muiden kirjainten ääntämiseen: sitä edeltävä konsonantti lausutaan liudentuneena ja sitä seuraava vokaali j-alkuisena.
Vertaa: - hiili <-> - kulma;
- konjakki <-> - lastenhoitaja #d2e9ff

    -

kova merkki. Sekään ei vastaa mitään äännettä, vaan se vaikuttaa muiden kirjainten ääntämiseen: sitä edeltävä konsonantti lausutaan kovana ja sitä seuraava vokaali j-alkuisena.
Vertaa: - kohde <-> - lounas .

      HUOM! Kaksi viimeistä kirjainta eivät siis vastaa mitään äännettä, eikä niitä translitteroida.
         

 

 

 

 

 

 

 

1: Kirjaimet sekaisin

2: Kirjaimet sekaisin

3: Lapsoset kotiin

4 : Nimet järjestykseen

5: Nimet järjestykseen

6: Kirjaimia sukunimiin

Palaute

 

These publications include images from Corel Gallery which are protected by the copyright laws of the U.S., Canada and elsewhere. Used under license.