SA

OY

MTT

HY

SEED-logo
SEED

PYSTYVYYDEN KEHITTÄMINEN RUOKAKASVATUKSEN AVULLA
Kuinka rohkaista tulevaisuuden kansalaisia kestävän yhteisön puolesta


Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kestävän kehityksen kasvatusta suomalaisessa perusopetuksessa.

Tavoitteena on vahvistaa minäpystyvyyttä kouluyhteisössä eli tukea oppilaiden ja kouluruokailutoimijoiden käsitystä mahdollisuuksistaan edistää kestävää kehitystä sekä opettajien käsitystä kyvyistään välittää kestävyystaitoja. 

Lisäksi pyritään tunnistamaan tekijät, jotka vaikuttavat koulun kestävän kehityksen kasvatuksen muotoutumiseen ja parhaiden käytäntöjen syntymiseen.

Tutkimus perustuu yhtäältä oppiainekohtaiseen tietoperustaiseen käsitekasvatukseen ja toisaalta näkemykseen kestävyystaidoista yhteisössä opittuina ajattelu- ja toimintatapoina. Tutkimus toteutetaan kouluissa osana kouluruokailua ja koulujen ruokakasvatusta.

Sen pääkohteena ovat kestävyyden käsittäminen ja kestävyystaitojen kehittyminen sekä kestävän kehityksen kasvatusmenetelmien kehittäminen.

 

Tutkimuksessa kehitettäviä malleja voidaan käyttää opettajankoulutuksen ja koulun opetussuunnitelmien, vaihtoehtoisten opetusympäristöjen sekä opetusmenetelmien ja materiaalien kehittämiseen. Oppimisympäristöjen sosiaalinen laajentaminen lisää yhteisöllistä yhteenkuuluvuuden tunnetta parantamalla keskinäistä ymmärtämystä, keskustelua ja vuorovaikutusta.

Yhteystiedot:

Eila.Jeronen (at)oulu.fi

sirpa.kurppa(at)gmail.com

minna.mikkola(at)helsinki.fi

auitto(at)mappi.helsinki.fi

Lisätietoja:

https://blogs.helsinki.fi/seed-projekti/

 

SEED

S
ustainable Food Education for Self-Efficacy Development
How to encourage future citizens to act for a sustainable society
 
The overall aim of the project is to promote a sustainable society by enhancing awareness and self-efficacy in environmental
and socio-cultural questions associated with
food production, consumption and health

on the local and international levels.

The specific aim of the project is to reveal new information on how to improve pupils’ self-efficacy for sustainable development and teachers’ self-efficacy in mediating sustainability skills, 
as well as to identify common denominators of best practices
in school education for sustainable development (ESD).


The project provides research-based models for the development of national and local school curricula, 
appropriate learning environments and teaching methods and materials for ESD.

Contact information:

Eila.Jeronen (at)oulu.fi
sirpa.kurppa(at)gmail.com
minna.mikkola(at)helsinki.fi

More information:

http://blogs.helsinki.fi/seed-projekti-english/
auitto(at)mappi.helsinki.fi

Lisätietoja:
puolukka