751690S Termobiologia ja energetiikka

[Esa Hohtola HOME]

Luentomateriaali vain osallistujille
(Huom! En enää luennoi tätä kurssia, mutta sen voi suorittaa verkko-opintoina)


Anna salasana
[kurssirunko]
[linkit]
[harjoitustentti]
[laskut]

KURSSIRUNKO 


1. Lämpötilan käsite
 • Lämpötilan käsite, kineettinen lämpötila, mustan kappaleen säteily
 • Molekyylien lämpöliike, diffuusio, molekyylien "random walk"
2. Lämpötilan vaikutus solun kemiallisiin reaktioihin
 • Q10 - käsite
 • Aktivaatioenergia, Arrheniuksen yhtälö
 • Lämpötilan membraanivaikutukset, membraanien juoksevuus
 • Kasvu ja aineenvaihdunta
 • Elämän lämpötilarajat
 • Alijäähtyminen, jäätymisen esto ja sieto
3. Lämmön siirtyminen
 • Johtuminen
 • Konvektio
 • Säteily
 • Evaporaatio, veden lämpöominaisuudet
 • Lämmöneristys: höyhenet, karvapeite, rasva
4. Lämpötilan käsite biologisessa tutkimuksessa
 • Ympäristön lämpötila
 • Kuiva- ja märkälämpötila, kastepiste
 • Operatiivinen lämpötila
 • Kudoslämpötilat
 • Säteilylämpötila, pintojen emissiviteetti ja väri
 • Lämpövuon mittaus
 • Kasvihuoneilmiö
 • Lämpötilan mittausjärjestelmät
5. Lämmönsäätely ja lämpötilasopeutumat
 • Käyttäymislämmönsäätely
 • Fysiologinen lämmönsäätely, lämmöntuotto, lämmönpoisto
 • Genettinen lämpötila-adaptaatio ja akklimatisaatio (fenotyyppinen plastisuus)
 • Onko korkea lämpötila valintaetu?
 • Endotermian ja tasalämpöisyyden evoluutio
 • Endotermisten eläinten elinkiertojen erityispiirteet
 • Lämpötila ja eliöiden levinneisyys
6. Energetiikan peruskäsitteet biologin näkökulmasta
 • Työ, energia
 • Teho
 • Hyötysuhde
 • Termodynamiikan perussäännöt
7. Energiavirrat biologiassa
 • Energian muodot
 • Kemiallinen energia, kudosten energiavarastot
 • Hengitys, tuotanto
 • Assimilaatio
 • Aerobisuus, anaerobisuus
 • Onko energia biologian yhteisvaluutta 'Common biological currency'?
 • Energia ja evoluutio: biosfääri dissipatiivisena järjestelmänä
8. Energiankulutuksen ja tuoton peruskäsitteet ja mittaus
 • BMR, EMR, FMR summitMR
 • Suora kalorimetria, mikrokalorimetria
 • Hapen energiaekvivalentti, RQ
 • Epäsuora kalorimetria, yhteyttämisen mittaus
 • DLW-tekniikka
 • Soluhengitys
9. Eliöiden koko ja energetiikka
 • Energian, aineenvaihdunnan ja kasvun allometriaa
 • Elinikä ja energia
10. Energeettiset erityissopeutumat
 • Kylmänhorros
 • Talvihorros l. hibernaatio, estivaatio
 • Lyhytkestoinen horros, matala horros
 • Talviuni
 • Diapaussi
 • Dormanssi
 • Lintujen muuton energetiikkaa
 • Lisääkö energian säästö kelpoisuutta?
 • Energiavarastojen hyödyt ja haitat
 • Ravinnonkulutuksen ja energiankäytön säätely homeostaattisena järjestelmänä: liikalihavuuden ongelma