751690S Termobiologia ja energetiikka - laskut

[Esa Hohtola HOME]

Luentomateriaali vain osallistujille

Anna salasana
[kurssirunko]
[linkit]
[harjoitustentti]
[laskut]

Energetiikan laskuharjoitukset

Tarvittavat taustatiedot:

F= m·a (Voima = massa · kiihtyvyys)
Maan vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys a = 9.82 m/s2


W =
F·s (Työ = voima · matka)

1 Nm = 1 J, 1 J/s = 1 W

1 cal = 4.1868 J

rasvan energiasisältö = 39.4 kJ/g

veden höyrystymislämpö = 2428 J/g 

Tehtävä 1.Yliopistomme rehtori osallistui viimeisimpään Pyhäsalmen kaivosjuoksuun. Kuilusta ylös kertyi nousua 1410 m.

1. Mikä oli tarvittava nostotyö (arvioi rehtorin paino itse)?
2. Mikä olisi kohtuullinen arvio suorituksen minimienergiankulutuksesta?
3. Montako grammaa rasvaa sen mukaan paloi? 

4. Jos oletetaan, että pitkäkestoisessa suorituksessa maksimiteho ihmisellä on 7 x BMR ja BMR lasketaan Kleiberin kaavasta

                        P = 70 · M0.75                                                  

jossa [M] = kg ja [P] = kcal/d, mikä oli suoritukseen tarvittu minimiaika?

5. Olettaen, että nousussa kokonaisenergiasta 25 % muuttuu ulkoiseksi työksi ja loput lämmöksi, kuinka monta grammaa vettä haihtui hikenä, jos puolet lämmönhukasta tapahtui evaporaation avulla?

Ratkaisu


Tehtävä 2. Loviisan ydinvoimalan teho on 500 MW. Käytössäsi on puhdasta happea käyttävä polttouuni. Montako voipakettia sekunnissa pitää polttaa, jotta saadaan sama teho?

Ratkaisu


Tehtävä 3. Jos allometrinen eksponentti on 0.75, monikokertaiseksi nousee aineenvaihdunta, kun eläimen massa kymmenkertaistuu. Kuinka paljon kiloa kohti laskettu aineenvaihdunta vastaavasti laskee?

Ratkaisu


Tehtävä 4. Nagyn mukaan vapaana elävien varpuslintujen aineenvaihdunta (FMR) noudattaa yhtälöä:

FMR [kJ/d] = 0.949 · W0.749        W = paino grammoina

Laske tämän perusteella Suomen pajulintujen kautta kulkeva energiavirta, kun parimääräksi arvioidaan 12 miljoonaa ja pajulinnun keskipaino on 10 g. Pajulintu on hyönteissyöjä. Jos hyönteisen kuivapaino-% on keskimäärin 25% ja energiasisältö 25 kJ/g (20% rasvaa, loput proteiinia) ja pajulinnun assimilaatiotehokkuus 70%, kuinka paljon tuoretta hyönteismassaa päivässä Suomen pajulintupopulaatio kuluttaa?

Ratkaisu


Tehtävä 5. Harmaalokki lentää suoraan Ruskon kaatopaikalta Hailuodon Marjaniemeen ja samantien takaisin (50 km yhteen suuntaan). Lokin lentonopeus on 50 km/h, mutta Marjaniemestä Ruskoon päin puhaltaa koko matkan ajan tuuli 20 km/h. Mikä on edestakaisen matkan keskinopeus?

Ratkaisu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. F = ma = 70 kg · 9.82 m/s2  = 687 kgm/s2 = 687 N

1. Nostotyö
   W = Fs 687 N · 1410 m = 969234 Nm = 970 kJ

2. Kokonaistyö
   970 · 4 (hyötysuhde on 1/4) =  3880 kJ

3. Rasva
   3880 kJ/39.4 kJ/g = 98 g rasvaa

4. Aika
   Kleiber:  70 · 700.75 = 1694 kcal/d = 7093 kJ/d = 82 J/s = 82 W

   Maksimiteho: 7 · 82 = 574 J/s
   Aika = työ/teho = 3880 kJ/574 J/s = 6760 s = 1.88 h = 1 h 53 min

   Tulosluettelon mukaan aika oli 1h 51 min!

5. Hiki
   3/4 (lämmönhukan osuus) · 3880 kJ = 2910 kJ  50% = 1455 kJ

   1455 kJ/2.428 kJ/g = 599 g H20


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Voipaketti = 500 g, josta vettä n. 50 g
 450 g · 39.4 kJ = 17730 kJ = 17.73 MJ

 500 MJ/s / 17.73 MJ = 28 voipakettia/s (vain!?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  1000.75/100.75 = 5.6 x  (= 100.75)

 100 -0.25/10-0.25 = 0.56 x (= 10-0.25)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Yhden pajulinnun kuluttama energia: 0.949 · 100.749  = 5.32 kJ/d

Populaatiokoko: 12 000 000 · 2 = 24 · 106

Koko populaation energiankulutus: 24 · 106 ·5.32 kJ/d = 127.68 · 106 kJ/d = 127 680 000 000 J/d = 128 GJ/d
= 1 477 778 J/s = 1.5 MW

Tämä vastaa:
128 GJd-1/25 kJg-1 = (128 · 109)/(25 · 103)= 5.1 · 106 g = 5100 kg kuiva-ainet
ta/d

Hyönteismassa:
Otetaan huomioon kuiva-ainepitoisuus (25% ==> tuorepaino = *4 ja assimilaatiotehokkus 0.7)

==> (5100 · 4)/0.7 = 29142 kg = 30 tonnia hyönteisiä/d

Lintujen paino 240000000 g = 240 tn   ==> 30 tn/240 tn = 12.5 % , joten linnut syövät päivässä 12.5 % painostaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Mennessä 50-20 = 30 km/h, palatessa 50+20 = 70 km/h ==> keskinopeus = 50 km/h????

Eipäs olekaan!

Meno:  50 - 20 = 30 km/h  -> 50 km/30 km/h = 1.667 h
Paluu:  50 + 20 = 70 km/h  -> 50 km/70 km/h = 0.714 h

yht. 2.38 h -> 100 km/2.38 h = 42 km/h

 Keskinopeus = 2/(1/30+1/70) = 42 km/h  <-> harmoninen keskiarvo!