751690S Termobiologia ja energetiikka - harjoitustentti
Klikkaa kussakin kysymyksessä oikeaa vaihtoehtoa (niitä voi olla useampiakin!)
[Esa Hohtola HOME]

Luentomateriaali vain osallistujille

Anna salasana
[kurssirunko]
[linkit]
[harjoitustentti]
[laskut]

 1. Molekyylien liike-energiasta valtaosa on

 2.  

    Vibraationa.

    Rotaationa.

    Translaationa.


 3. Happimolekyylin keskimääräinen liikenopeus (rms-nopeus) 30°C:ssa on n.

 4.  

    5 cm/s.

    5 m/s.

    50 m/s.

    500 m/s.


 5. Miksi kuitenkin diffuusio (molekyylien kulkeutuminen) on niin hidasta?.

 6.  

    Molekyylien vetovoima estää kulkeutumisen.

    Molekyylit kiertävät kehää.

    Molekyylit törmäilevät jatkuvasti ja vaihtavat suuntaa.


 7. Arrheniuksen kuvaajan piirtämistä varten tarvitaan.

 8.  

    Reaktioon osallistuvien aineiden konsentraatio.

    Reaktion aktivaatioenergia.

    Vakiona pysyvä Q10.

    Vähintään kolme lämpötilapistettä.


 9. Alijäähtymisen voi aiheuttaa:.

 10.  

    "Jäätymissiementen" puute vedessä.

    Suuri glyserolipitoisuus.

    Veden väheneminen solusta.


 11. Antifreeze-proteiinit.

 12.  

    Mahdollistavat alijäähtymisen.

    Alentavat jäätymispistettä.

    Estävät jääkiteiden kasvun.


 13. Konvektio.

 14.  

    On lämpösäteilyä.

    Tapahtuu vain kaasuissa.

    On lämmön johtumista liikkuvaan fluidiin.


 15. Kastepistelämpötila.

 16.  

    Laskee kun ilma kuivuu.

    On aina alempi kuin ilman lämpötila.

    Ei riipu ilman lämpötilasta, vaan pelkästään kosteudesta.


 17. Lämpösäteily.

 18.  

    Riippuu pintalämpötilan neliöjuuresta.

    Tapahtuu biologisissa lämpötiloissa juuri ja juuri näkyvää valoa pitemmillä aallonpituuksilla.

    Lakkaa, jos vastaansäteilevä pinta on korkeammassa lämpötilassa.

    On verrannollinen pintalämpötilan neljänteen potenssiin.


 19. Evaporaatio.

 20.  

    Sitoo paljon lämpöä, koska veden lämpökapasiteetti on suuri.

    Sitoo paljon lämpöä, koska veden höyrystymislämpö on suuri.

    Loppuu, kun ympäristönlämpötila laskee alle ruumiinlämpötilan.


 21. Karva- ja höyhenpeitteen sisällä.

 22.  

    Lämpö siirtyy vain johtumalla.

    Ei tapahdu lainkaan radiaatiota.

    Konvektio on vähäistä.


 23. Endotermisiä (ainakin ajoittain) ovat.

 24.  

    Linnut.

    Nisäkkäät.

    Eräät kiitäjäperhoset.

    Kaikki lentävät hyönteiset.


 25. Lihasvärinässä.

 26.  

    Lihaksen ulkoinen työ vapautuu lämpönä kudoksiin.

    Lihassolut supistelevat synkronisesti.

    Lihas ei tee lainkaan työtä.

    Ei synny ATP:tä, joten kaikki energia vapautuu lämpönä.

    Normaalisti ulkoiseen työhön käytetty osa energiasta (n. 20%) vapautuu lämpönä kudoksiin.


 27. Epäsuorassa kalorimetriassa.

 28.  

    Käytetään aina läpivirtausmenetelmää.

    On välttämätöntä mitata aina sekä hapenkulutus että hiilidioksidin tuotto.

    Mitataan perusaineenvaihduntaa.

    Hyödynnetään hapen energiaekvivalenssia 1 l O2 => 20.1 kJ.


 29. Allometrisissa yhtälöissä.

 30.  

    Aineenvaihdunnan massaeksponentti on yleensä > 1.

    Aineenvaihdunnan massaeksponentti on positiivinen.

    Eksponentti on lähellä nollaa kun aineenvaihdunta ilmaistaan massayksikköä (esim. kilogrammaa) kohti.


 31. Mikä fysikaalinen suure kuvaa eläimen aineenvaihdunnan nopeutta (energiankulutusta aikayksikössä)?

 32.  

    Työ.

    Energia.

    Teho.

    Tehokkuus.