../../Eila_-_Areas_of_research.html  
 

NORDISKT NÄTVERK I MILJÖPEDAGOGIK


Nordiskt nätverk i miljöpedagogik (Pohjoismainen ympäristökasvatuksen verkosto) on opettajankouluttajien muodostama poikkitieteellinen verkosto. Sen tavoitteena on opiskelijoiden ja opettajien ympäristötietojen lisääminen sekä ympäristömyönteisten asenteiden ja toimintatapojen edistäminen. Verkoston jäsenet tutkivat ympäristökasvatukseen kuuluvia asioita ja ilmiöitä sekä kehittävät  ympäristökasvatuksen menetelmiä ja työtapoja eri koulumuotoihin, -asteille ja oppiaineisiin. 
Verkostoa koordinoi Vaasan ruotsinkielinen opettajankoulutuslaitos, Institutionen för lärarutbildning.

Osallistujat - Medlemmar - Participants 

Kurssit - Kurser - Courses (in English) 
Tutkimus - Forskning - Research
Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar - Popular articles 
Oppimateriaalit - Instructional materials

Väitöskirjat - Lisensiaattityöt - Dissertations- Licentiate Theses 
Pro gradut - Master theses

Linkkejä - Länkar - Links

Sustainable Development - EE - University of Oulu

Research articles

Verkoston kotisivu (Nordiskt Nätverk i Miljöpedagogik)
Eilan kotisivu


 Osallistujat - Medlemmar - Participants

Suomi, Finland

- Åbo Akademi i Vasa (irmeli.palmberg at abo.fi; koordinator)
Lapplands universitet/Lapin yliopisto i Rovaniemi (jkuru at urova.fi)
- Uleåborgs universitet/Oulun yliopisto (eila.jeronen at oulu.fi)
- Åbo Universitet/Turun yliopisto (eija.yli-panula at utu.fi ) - Helsingfors universitet/Helsingin yliopisto (anna.uitto at helsinki.fi)
- Jyväskylä universitet/Jyväskylän yliopisto (ravura at edu.jyu.fi
- Joensuu universitet/Joensuun yliopisto (sirpa.karkkainen at joensuu.fi
- Kronoby folkhögskola i Kronoby (peter at kfhs.fi)
- Karleby naturskola/Kokkolan luontokoulu (sara.kall at kokkola.fi)
- Västra Finlands miljöcentral, Forststyrelsen i Vasa 

Ruotsi, Sverige

- Mittuniversitetet i Härnösand och Sundsvall (goran.abel at miun.se, hakan.edlund at miun.se)
- Umeå universitet (
lennart.stensson at educ.umu.se)
Luleå tekniska universitet (
hans.gelter at lh.luth.se)
Göteborgs universitet (
eva.west at ped.gu.se)
Högskolan Dalarna (jeb at du.se,
acl at du.se)
Malmö högskola (
margareta.ekborg at lut.mah.se)
Linköpings universitet (
andsz at esi.liu.se)
Högskolan i Skövde (bo.magnusson at his.se)
Högskolan i Halmstad (pernilla.nilsson at lut.hh.se)
Örebro universitet (bodil.sundberg at nat.oru.se)
Svenska Naturskyddsförening (bengt-goran.karlsson at snf.se)
- Länsstyrelsens i Västernorrland miljöavdelning (
Olle.Chorell at y.lst.se)
Umeå naturskola (erika.aberg at umea.se)


Norja, Norge

- Norges teknisk-naturvitenskapelige universtitet i Dragvoll (peter.van.marion at als.ntnu.no)
Høgskolen i Akershus (lillian.larsen at hiak.no)
Høgskolen i Östfold (marit.eriksen at hiof.no)
Høgskolen i Vestfold (oyvind.wistrom at hive.no)
-
 
Høgskolen i Nesna (siv.almendingen at hinesna.no)
Høgskolen Stord/Haugesund (kjell.minde at hsh.no)
-
 Høgskulen i Volda (Bjorn.Tafjord at hivolda.no)
Universitetet i Bergen, Institutt før fysik og teknologi (kolsto at ift.uib.no)
Høgskolen i Sør-Trøndelag (john.m.grindeland at hist.no; eli.munkebye at hist.no)

Tanska, Danmark

- CVU-Sjælland, Holbæk Seminarium (th at holsem.dk)
CVU- København og Nordsjælland, N.Zahles Seminarium (kbr at zahle.dk)
Danmarks Pædagogiske Universitet
CVU-Vest, campus Esbjerg og Ribe (soeren.vinding at esbjergsem.dk)
CVU-Nordjylland, Aalborg Seminarium
- CVU-Stork
øbenhavn, Ballerup Seminariet (bvd at ballerupsem.dk)
Blaagard Seminarium, Søborg
- CVU-Alpha, Silkeborg Seminarium
- CVU-Lilleb
ælt, Jelling (birgitte.stougaard at cvujelling.dk)
- CVU-Midt Vest, Viborg (
kb at cvumidtvest.dk; pd at cvumidtvest.dk)
- CVU-
Sjælland, Haslev Seminarium (neh at haslevseminarium.dk)
- Hindholm Socialp
ædagogiske Seminarium, Fuglebjerg
- CVU-Midvest, Ikast Seminariet
Jydsk P
ædagog-Seminarium
Odense Socialpædagogiske Seminarium
Slagelse Pædagogseminarium
- CVU-Syd, Vordingborg Seminarium
(john.andersson at cvusyd.dk)

Islanti, Island

- Kennarháskóli Islands (stefanb at khi.is)

Liettua,
Lettland

- Riga Teacher Training and Educational Management Academy (jange at mpe.lv)

sivun alkuun, back


Kurssit - Kurser - Courses (in English)

Master of Education (Master of Educucation, INTERNATIONAL PROGRAMME, pp. 50-52; Master degree programme in education and globalisation, pp. 66-68.) 

Environmental Education  (Sivuaineopinnot, p. 70)

Ympäristötohtorikoulu, EnviroNet Multidisciplinary environmental graduate Net school 

sivun alkuun, back


Tutkimus - Forskning - Research


Selected articles in journals 2001-2009

- Jeronen, E. & Jeronen, J. 2009. Finnish school and teacher education – Integration of Information and Communication Technology into curricula and practice. Education in Finland, published by the National Institute of Educational Resources and Research (NIOERAR), pp. 1-20. (NIOERAR is a non-profit educational organization supported by the government of ROC, Taiwan.) Invited article. Retrieved May 3, 2009 from http://192.192.169.112/filedownload/%E8%8A%AC%E8%98%AD%E6%95%99%E8%82%B2/Finnish%20school%20and%20teacher%20education.pdf.
- Jeronen, E., Jeronen, J. & Raustia, H. 2009. Environmental Education in Finland – A Case Study of Environmental Education in Nature Schools. International Journal of Environmental & Science Education, 4(1), January 2009, 1-23.
- Huuhtanen, M., Ylä-Mella, J., Jeronen, E. & Keiski, R.L. 2008. A novel approach for undergraduate researcher education in engineering studies. Journal of Baltic Science Education, JBSE 2008, 7(3), 185-192.
- Jeronen, E., Anttila-Muilu, S. & Jeronen, J. 2008. Problems and challenges in the usage of ICT in Biology and Geography in schools and teacher education in Finland. In V. Lamanauskas (Editor-in-chief). Information and communication technology in education: Opportunities and challenges. Problems of Education in the 21st century 5, SMC “Scientia Educologica”. Lithuania. 55-68. ISSN 1822-7864.
- Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2008.  Investigating Students`, Teachers` and Parents` Conceptions about Environment, Health and Health Education. The New Educational Review, 14(1), 102-118. Torun. ISSN 1732-6729. Saatavana:
http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_1_2008.pdf;
http://www.educationalrev.us.edu.pl/volume14.htm
- Jeronen, E. 2007. Finnish experience on environmental education. Environmental management for education and edification. IV(1), 4-26. ISSN 1336-5762. Co-published in R. Dytrtová, E. Jeronen & J. Pavelková. The Education and the Environment for the Educators, 28-51. Brno: TRIBUN EU.
- Gedrovics, J., Wäreborn, I. & Jeronen, E. 2006. Science subjects choice as a criterion of students´attitudes to science. Journal of Baltic Science Education, JBSE 2006, 1(9), p. 74-85. ISSN 1648-3898.
- Jeronen, E. 2004. Geography and biology and teacher education in Finland. Journal of Baltic Science Education, JBSE 2004, 2(6), 5-14.
- Jeronen, E. 2004. Development of conceptions of student teachers in initial teacher education in biology and geography education. Journal of Baltic Science Education, 2004, 1 (5), 24-33. ISSN 1648-3898.
- Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2003.  Landscape in environmental education on different school levels. Matthias Belivs Univ Proc 2003: 3 (1): 17-23. Faculty of Natural Sciences/Biological serie. ISBN 80-8055-896-5
- Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2002. Thoughts of Children and Adults about the Environment and Environmental Education. International Research in Geographical and Environmental Education. 11, 4,  pp. 341-363. ISSN 1038-2046.
- Jeronen, E. 2001. Assessing Technology Based Instruction in Biology and Geography. Computers in the School – CITS. Evaluation and Assessment in Educational Information Technology 18, (4) , 2001, pp. 199-217.

Dissertation thesis

Jeronen, E. 2003. Luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisten käsitysten kehittyminen päättöharjoittelujakson biologian ja maantieteen opetuksessa. Väitöskirja. (Dissertation) Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö.Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 65. ISBN 951-42-7162-9, ISSN 0355-323X

Eila Jeronen. Luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisten käsitysten kehittyminen päättöharjoittelujakson biologian ja maantieteen opetuksessa. ISBN 951-42-7163-7

sivun alkuun, back


Monographies  2007-2009
- Jeronen., E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. &  Maijala, H. (2009). (toim.). Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Jyväskylän yliopisto. Julkaisuja 4.
- Palmberg, I. &  Jeronen, E. (red.) 2008. Harmoni eller konflikt? Forskning om miljömedvetenhet i skolan och lärarutbildninen – Sopusointua vai ristiriitaa? Tutkimuksia ympäristötietoisuudesta koulussa ja opettajankoulutuksessa. Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. C Pedagogiska Fakulteten, Vasa, Finland.
- Dytrtová, R, Jeronen, ., E.  & Pavelková, J. 2007. The Education and the Environment for the Educators. Brno: TRIBUN EU. ss. 57. ISBN 978-80-87139-12-7.

Chapters in books  2001-2010

   -  Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Smeds, P. 2010. First hand experiences and interactive learning - Environmental Education and Outdoor Education in Finland. In Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education. European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) in partnership with the Centre for School and Outdoor Education Slovenia. Collection of conference papers. 22nd-25th September 2010. Olympic Sports Centre Planica, Rateče, Slovenia, 114-122. 

Jeronen, E., Niemitalo, H., Jeronen, J. & Korkeamäki, R-L. 2010. Conceptions of Finnish 7-8 years old pupils on human anatomy and physiology – A phenomenographic case study. In G. ÇAKMAKCI & M. F. TAŞAR (Eds.). Contemporary science education research: Learning and assessment, A collection of papers presented at ESERA 2009 Conference, 145-149. ESERA 2010.  ISBN 9786053640332. (Refereed.) Retrieved July 29, 2010 from http://www.naturfagsenteret.no/esera/Book4.pdf
Jeronen, E., Kaikkonen, M., & Lindh, A. 2010. Ympäristökasvatuksen kokonaismalli kestävän toiminnan oppimisessa. Teoksessa H. Juuso, M. Kielinen, L. Kuure & A. Lindh. (toim.). Koulun kehittämisen haaste - Näkökulmia harjoittelukouluissa tapahtuvaan tutkimukseen. Oulun Yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 13. University of Oulu. Publications of the Teaching Development Unit. Dialogues 13, 125-140.
- Jeronen, E. 2009. University lifelong learning in Finland. In A. Sandanusová & B. Matejovičová (Eds.) CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. LIFELONG LEARNING OF TEACHERS. EDUCO, 7, 47-51. Czech University of Life Sciences in Prague, Institute of Education and Communication; Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Zoology and Anthropology; Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Teaching and Didactics of Biology. Brno: TRIBUN EU.
- Jeronen, E. 2009. Terveystiedon pedagoginen, didaktinen ja ainedidaktinen kehys. 9-18. Teoksessa E. Jeronen., R. Välimaa, H. Tyrväinen & H. Maijala. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Terveyden edistämisen tutkimuskesksus. Jyväskylän yliopisto. Julkaisuja 4. 
- Jeronen, E. 2009. Terveystiedon didaktiikkaan liittyvät teoriat. 19-53. Teoksessa E. Jeronen., R. Välimaa, H. Tyrväinen & H. Maijala. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Terveyden edistämisen tutkimuskesksus. Jyväskylän yliopisto. Julkaisuja 4.
Jeronen, E. & Jeronen, J. 2009. Finnish school and teacher education – Integration of Information and Communication Technology into curricula and practice. Education in Finland, published by the National Institute of Educational Resources and Research (NIOERAR), pp. 1-21.
Retrieved May 3, 2009 from http://192.192.169.112/filedownload/%E8%8A%AC%E8%98%AD%E6%95%99%E8%82%B2/Finnish%20school%20and%20teacher%20education.pdf.

- Jeronen, E., 2009. How Finland is moving Geography into the future?. In H. Gadsby (Ed.) Delegate discussion papers for the HERODOT workshop: Moving Geography Forward, Friday 17th April, pp. 9-10. HERODOT Network for Geography in higher education. Geographical Association Conference Manchester  16-18th April 2009. 
- Jeronen, E., Järvelä, M. & Rannanpää, H. 2008. Koko koulun kestävä kehitys? Tutkimus suomalaisten nuorten kestävän kehityksen arvoista ja käsityksistä sekä opetuksen toteutumisesta Oulun normaalikoulussa. 109-126. I I. Palmberg & E. Jeronen (red.) Harmoni eller konflikt? Forskning om miljömedvetenhet i skolan och lärarutbildninen – Sopusointua vai ristiriitaa? Tutkimuksia ympäristötietoisuudesta koulussa ja opettajankoulutuksessa. Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. C Pedagogiska Fakulteten, Vasa, Finland.
- Yli-Panula, E., Laitakari, A. & Jeronen, E. 2008. Kysymykset osana luontoympärisön tutkivaa oppimista alkuopetuksessa. 143-154. I. Palmberg & E. Jeronen (red.) Harmoni eller konflikt? Forskning om miljömedvetenhet i skolan och lärarutbildninen – Sopusointua vai ristiriitaa? Tutkimuksia ympäristötietoisuudesta koulussa ja opettajankoulutuksessa. Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. C Pedagogiska Fakulteten, Vasa, Finland.
- Jeronen, J. & Jeronen, E. 2008. Renewable energy in Finland – A case study of Finnish Internet material on climate change and renewable energy sources. 89-107. I I. Palmberg & E. Jeronen (red.) Harmoni eller konflikt? Forskning om miljömedvetenhet i skolan och lärarutbildninen – Sopusointua vai ristiriitaa? Tutkimuksia ympäristötietoisuudesta koulussa ja opettajankoulutuksessa. Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. C Pedagogiska Fakulteten, Vasa, Finland.
Jeronen, E. 2008. The Finnish Education System and Teacher Education. 97-104. In příprava UčitelŮ v kontextu evropského vzdělávání. EDUCO, č.5. Praha. Czech University of Life Sciences in Prague, Institute of Education and Communication,
Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Zoology and Anthropology, Charles university in Prague, Faculty of Science, Department of Teaching and Didactics of Biology. (In initial teacher training in context of european education. Book Series : EDUCO, No.5. Prague, 2008.) 
- Jeronen, E., Kuusela, T., Jeronen, J. & Gedrovics, J. 2008. Conceptions of Finnish students on science subjects and climatic change. 215-223. In K. Donert & G. Wall (eds.) Future Prospects in Geography. Proceedings HERODOT Conference, 4th-7th September 2008. Geography in European higher education 7. Liverpool Hope University. Liverpool, United Kingdom: Liverpool Hope University press.
- Jeronen, E., Anttila-Muilu, S. & Jeronen, J. 2008. Problems and challenges in the usage of ICT in Biology and Geography in schools and teacher education in Finland. In V. Lamanauskas (Editor-in-chief). Information and communication technology in education: Opportunities and challenges. Problems of Education in the 21st century 5(5), 55-68. SMC “Scientia Educologica”. Lithuania.
- Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2008. Kestävä kehitys koulun ja opettajankoulutuksen jatkuvana haasteena. Teoksessa A. Kallioniemi (toim.): Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Helsingin yliopisto. Tutkimuksia 298, osa 2, 484-495.
- Palmberg, I., Jeronen, E. & Yli-Panula, E. 2008.  Luokanopettajaksi opiskelevien tiedot ja käsitykset opetussuunnitelman sisältämistä biologian, maantieteen ja terveystiedon perustiedoista opiskelun alkuvaiheessa. Teoksessa A. Kallioniemi (ed.). Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Helsingin yliopisto. Tutkimuksia 298, osa 1, 51-64.
- Yli-Panula, E. & Jeronen, E. 2007. Opiskelijat oman biologian sisältötietonsa osaamisen
arvioijina. In K. Merenluoto, A. Virta & P. Carpelan (toim.). Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet. Ainedidaktinen symposium 9.2.2007. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:77, 94-100. Turun opettajankoulutuslaitos.
- Jeronen, E. & Simojoki, K. 2007. Terveyskasvatuksen ja terveystiedon didaktiikan
perusteet – verkkokurssin laadullinen kehittäminen Oulun yliopistossa. In K. Merenluoto, A. Virta & P. Carpelan (toim.). Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet. Ainedidaktinen symposium 9.2.2007. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:77, 390-400. Turun opettajankoulutuslaitos.
- Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2007. Oppilaiden erityistarpeiden huomioonottaminen ympäristöopetuksessa - esimerkkinä näkövammaisten karttaopetus. Teoksessa Lavonen, Jari (toim.) Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Osa 1. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Tutkimuksia 285, 318-325. In Lavonen, J. (Ed.): Research-based teacher education and sustainable development: symposium of subject didactics, February 3rd 2006, Helsinki. Studies of Department of Applied Sciences of Education, University of Helsinki, 285.
- Jeronen, E. 2007. Finnish experience on Environmental Education. In R. Dytrtová, E. Jeronen & J. Pavelková. The Education and the Environment for the Educators, 28-51. Brno: TRIBUN EU.
- Jeronen, E., Udd, K. & Jeronen, J. 2006. Roles of subject teachers – Preconceptions of student teachers in Biology and Geography teacher Education. In P. Nielsen (Red.) Innovation og aflæring 2 bog. Den 9. nordiske læraruddannelsekongres, Färöerna – maj 2006. 138-149.
- Gedrovics, J. , Jeronena, E., Kuusela, T. & Vēreborns, I. 2006. Par vielu pārvērtību izpratni.
Konferences “Kīmijas izglītība skolā - 2006” Rakstu Krjums. 53.-60.lpp. Riga, 2006. gada 5. oktobris.  LU Akadēmiskais apgāds. Kimijas didaktikas centrs. Latvijas Universitāte. Latvijas Republicas Izglītības un zinātnes ministraja.
- Jeronen, E. 2006. Tieto- ja viestintätekniikan haasteet ja mahdollisuudet opettajankoulutuksessa ja koulussa – erityistapauksena biologia ja maantiede. Teoksessa M. Lehtonen, S. Marttila & J. Soronen (toim). Missä on tahtoa – siinä on tie. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 7. University of Oulu. Publications of Teaching Development Unit. Dialogies 7, 122-131. http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/dialogeja/index.html
Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2006. Oppilaiden erityistarpeiden huomioonottaminen ympäristöopetuksessa – esimerkkinä näkövammaisten karttaopetus. Ainedidaktinen symposiumi 3.2.2006 Helsingissä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto: Yliopistopaino. (Refereed)
-  Jeronen, E., Anttila-Muilu, S. & Jeronen, J. 2006. Young People´s Values And Geographical Education In An Upper Secondary Level School And A Department Of Teacher Education In Northern Finland. In K. Purnell, J. Lidstone & S. Hodgson (Eds.) 2006. Changes in Geographical Education: Past, Present and Future. Proceedings of the International Geographical Union, commission on geographical Education symposium. Brisbane Australia. 221-227. (Refereed)
- Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2005. Terveystiedon opetuksen ja oppimisen arviointi perusopetuksessa. Teoksessa A. Virta, K. Merenluoto & P. Pöyhönen (toim.) Ainedidaktiikan ja oppimistutkimuksen haasteet opettajankoulutukselle. Ainedidaktinen symposium 11.2.2005. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:75. 38-45. http://www.edu.utu.fi/tokl/symposium2005/ad_symposium2005_julkaisu.pdf
(refereed)
- Jeronen, E. & Anttila-Muilu, S. 2005. Effective Practices in Distance Education in Upper Secondary Level Geography in Finland. In K. Donert & P. Charzynski (eds.) Changing Horizons in Geography Education. 2 Geography in European higher education. Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland. 146-150. Presentation and article (refereed).
- Jeronen, E., Turpeinen, E., Huuhtanen, M., Ylä-Mella, J. & Keiski R.L. 2005. Research Attitude and Ethics – Conceptions of Engineering Students. In: Proceedings EADTU Working Conference 2005. Towards Lisbon 2010: “Collaboration for Innovative Content in Lifelong Open and Flexible Learning”.
http://www.eadtu.nl/proceedings/2005/papers/Eila%20Jeronen.pdf
- Jeronen, E., Ylä-Mella, J., Turpeinen, E., Huuhtanen, M. & Keiski, R. L. 2004. Ethical Conceptions of Undergraduate Students on Research and Acting as a Researcher – A Case Study in Process and Environmental Engineering Education. In: F. Malpica, F. Welsch, A. Tremante, M. Chang & Y-T. Hsia (Eds.) EISTA´04, International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications. July 21 – 25, 2004, Orlando, Florida, USA. Organized by IIIS, International Institute of Informatics and Systemics.  Proceedings 2004, Applications of Information and Communication Technologies in Education and Training. Vol. I, pp. 214-219.
- Jeronen, E., Keiski, R. L., Huuhtanen, M., Turpeinen, E. & Ylä-Mella, J. 2004. Research Methodology and Ethics – Researcher Education for Undergraduate Students in the Process and Environmental Engineering Study Programmes. In: N. Callaos, W. Lesso & B. Sanches (Eds.) SCI-2004, The 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. July 18-21, 2004, Orlando, Florida, USA. Organized by IIIS, International Institute of Informatics and Systemics.  Proceedings 2004, Information Systems, Technologies and Aplications. Vol. I, pp. 71-75.
- Jeronen, E., Niemelä, S-K. & Pajunen, A. (2004) Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys biologian opetussuunnitelmissa ja opetuksessa Italiassa ja Itävallassa. Kirjassa: Ahonen, S. & Siikaniva, A. (toim) Eurooppalainen ulottuvuus. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 6.2.2004. Tutkimuksia 252, 16-25. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Yliopistopaino: Helsinki.
http://www.edu.helsinki.fi/okl/tutkimus/julkaisut
- Jeronen, E., Niemelä, S-K. & Pajunen, A. 2004. Ympäristöuutiset opetuksessa – Hero(dot)eNews-ympäristö ympäristökansalaisuuden tueksi. In: R.  Mietola & H. Outinen (toim.) Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Kasvatustieteen päivien 2003 julkaisu. ISBN 952-10-1621-3. Helsinki 2004.  http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktp-2003/osa5.pdf
- Jeronen, E. 2003. Charasteristics of Nature Education. In V. Ziegler (Ed.) Ekosystémy a výchova. Sbornik praci katedry biologie a ekologické výchovy. University Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty. Praha 2003, pp. 90-94. ISBN 80-7290-119-2.
- Jeronen, E. 2003. Multiscientific environmental studies and research – a way for environmental awareness and responsibility. In V. Ziegler (Ed.) Ekosystémy a výchova. Sbornik praci katedry biologie a ekologické výchovy. University Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty. Praha 2003, pp. 87-89. ISBN 80-7290-119-2
- Hudson, B., Owen, D., Hudson, A., Jeronen, E. & Schurz, P. 2003. Promoting Collaboration in a European Context Using Multimedia and the World Wide Web. National Institute for Urban School Improvement, NIUSI.  In: Part of the Education Reform Networks, Teacher Education,    
- Jeronen, E. 2002. Theory and practice – Multimedia and Internet in Geography and Environmental Education. In J. Pehofer (ed.) Internalisation in a Shrinking World. ITE-Conference 2002. Internalisation and Innovation of Teacher Education. Eisenstadt: Stiftung Pädagogische Akademie Burgenland, pp. 67 –79.
- Jeronen, E. 2001. Assessing Technology Based Instruction in Biology and Geography. Pp. 199-212. In L. Liu, D.LaMont Johnson, C. D. Maddux & N. J. Henderson (Eds.)  Evaluation and Assessment in Educational Information Technology. ISBN 0-7890-1939-6. New York: The Haworth Press.
- Hudson, B., Owen, D., Hudson, A., Jeronen, E.,  Morawski, J. & Schuerz, P. 2001. Using Powerful Learning Environments to Promote the European Dimension in Teacher Education. In F. Buchberger & S. Berghammer (Eds.) Active Learning in Teacher Education.  Schriften der Pädagogischen Akademie des Bundes in Ober-Österreich 9, 132-139.
-  Jeronen, E. 2005. Bildungssystem in Finnland. In: I. Auberger, W. Haslinger, M. Neuhofer, M. Peschek , C. Pichler & E. Stiglbauer (Eds.). Welche Bildung braucht die Welt? Symposium im Rahmen der Global Education Week 17.-19. Nov. 2004. Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik. Linz, Österreich.
WS 2004/05. Translated by M. Neuhofer from the presentation „Veränderungen im finnischen Bildungssystem“.
- Jeronen, E. & Anttila-Muilu, S. 2005. Effective Practices in Distance Education in Upper Secondary Level Geography in Finland. An article and PP-presentation In: K. Donert and P. Charzyñski (Eds.) Changing Horizons in Geography Education. Published by: Herodot Network with the arrangement of Association of Polish Adult Educators, Toruñ Departament 87-100 Toruñ. (pp. 146-150)
- Jeronen, E., Niemelä, S-K. & Pajunen, A. 2004. Ympäristöuutiset opetuksessa – Hero(dot)eNews-ympäristö ympäristökansalaisuuden tueksi. In: R.  Mietola & H. Outinen (toim.) Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Kasvatustieteen päivien 2003 julkaisu, Osa 5/5, 512-518. ISBN 952-10-1621-3. Helsinki 2004.  http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktp-2003/osa5.pdf
- Jeronen, E., Ylä-Mella, J., Turpeinen, E., Huuhtanen, M. & Keiski, R. L. 2004. Ethical Conceptions of Undergraduate Students on Research and Acting as a Researcher – A Case Study in Process and Environmental Engineering Education. In: F. Malpica, F. Welsch, A. Tremante, M. Chang & Y-T. Hsia (Eds.) EISTA´04, International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications. July 21 – 25, 2004, Orlando, Florida, USA. Organized by IIIS, International Institute of Informatics and Systemics.  Proceedings 2004, Applications of Information and Communication Technologies in Education and Training. Vol. I, pp. 214-219.
- Jeronen, E., Keiski, R. L., Huuhtanen, M., Turpeinen, E. & Ylä-Mella, J. 2004. Research Methodology and Ethics – Researcher Education for Undergraduate Students in the Process and Environmental Engineering Study Programmes. In: N. Callaos, W. Lesso & B. Sanches (Eds.) SCI-2004, The 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. July 18-21, 2004, Orlando, Florida, USA. Organized by IIIS, International Institute of Informatics and Systemics.  Proceedings 2004, Information Systems, Technologies and Aplications. Vol. I, pp. 71-75.
- Jackson, S., Jeronen, E. & Korkiakoski, T. 2003. Environmental news and ICT in lower secondary level schools in Greece, Sweden and Finland. Proceedings of the First  International Conference on Environmental Research and Assesment. Bucharest, Romania, March 23-27, 2003, 669-676. ISBN 973-558-077-2, Bucharest: Ars Docendi Publishing House.
- Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2003. Ideas and opinions of health and health science of pupils and their parents, students and teachers in a primary school. Paper and presentation in UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003. Jyväskylä, Finland. pp. 1-7.
- Pesonen, H-M., Jeronen, E. & Simojoki, K. 2003. Northern environment, people, health and health science - Curriculum of health science at the University of Oulu. Poster and article in UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003. Jyväskylä, Finland. pp. 1-4.

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar - Popular articles


Popular articles in magazines

- Jeronen, E. 2010. Oppimaan oppiminen ja sen tukeminen. Natura 3/2010, 38-40.
- Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M., Risku-Norja, H., Saloranta, S., Smeds, P., & Uitto, A. 2010. Pystyvyyden kehittäminen ruokakasvatuksen avulla – Kuinka rohkaista tulevaisuuden kansalaisia kestävän yhteisön puolesta. Natura 2/2010, 51-53.
-  Jeronen, E., Niemitalo, H., Jeronen,J. & Korkeamäki, R-L. 2010. Ensiluokkalaisten käsityksiä ihmisruumiin rakenteesta ja toiminnasta. Natura 1/2010, 27-29.
-  Jeronen, E. 2009. Geography education and languages in the development of intercultural skills. Natura 1/2009, 33-36.
- Jeronen, E. 2008.  Charles Darwin tieteellisen ajattelun muuttajana. Natura 4/2008, 31-32.
- Jeronen, E. 2008. Kuvia silmissä ja aivoissa – Näkeminen, sen oppiminen ja opettaminen. Natura 3/2008, 43-45.
 Jeronen, E., Raustia, H. & Jeronen, J. 2008. Action in Nature and Environmental schools in Finland. Natura 1/2008, 33-40.
 Jeronen, E. 2007.  Biologinen monimuotoisuus ja sen opettaminen koulussa. Natura 4/2007, 17-19.
Jeronen, E. 2007. Maantieteen didaktiikka opettajan ammatillisen kasvun ja kehityksen tukena. Pyydetty kirja-arviointi teoksesta Hannele Cantell, Hannele Rikkinen ja Sirpa Tani: Maailma minussa - minä maailmassa, Maantieteen opettajan käsikirja. Studia Paedagogica 33. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos. Helsinki 2007. Natura 4, 40-41.
 - Jeronen, E. & Lehto, A. 2007. Luontokoulutoimintaan osallistunei­den oppilaiden käsityksiä luonnosta ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Natura 3/2007, 27-31.
- Jeronen, E. 2006b. Polveutumisoppi – maailmankatsomus ja maailmankuva. Natura 3/2006, 10-14.
- Jeronen, E. 2006a. Tieto- ja viestintätekniikka tukee monialaista ja monikulttuurista ympäristökasvatusta. Natura 1/2006, 42-46.
- Anttila-Muilu, S. & Jeronen, E. 2005. Tieto- ja viestintätekniikka maantieteen lukio-opetuksessa. Natura 3/2005, 13-19.
- Tuomi, A., Törmälä, S. ja Jeronen, E. 2004. Biologian opetusmenetelmien tehokkuus ja miellyttävyys – Kyselytutkimus perusasteen yhdeksänsien luokkien oppilaille ja opettajille. Natura 3/2004, 6-9.
- Heikkinen, J. & Jeronen, E. 2003. Työrauhan säilyttäminen biologian ja maantieteen opetuksessa. Natura 4/2003, 9-12.

- Himanka, M., Strengell, H. & Jeronen, E. 2003. Luokanopettajaopiskelijoiden lajintuntemus vuosina 1997 ja 2001. Natura 1/2003, 18-21.


Chapters in educational and other popular books


- Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2001. Ympäristökasvatuksen kokonaismallin tavoitteet ja sisällöt arvioinnin kehittämisen tukena. (Evaluation in Environmental Education.) Teoksessa: E. Jeronen & M. Kaikkonen (toim.) 2001. Ympäristötietoisuus - Näkökulmia eri tieteenaloilta. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta, Selosteita ja katsauksia 139. ss. 22-41.


Pääkirjoituksia (Leading articles)
- Jeronen, E. 2010. Ancora imparo.   Natura 1, s. 3.
 Jeronen, E. 2009. Kaksiteräinen miekka, Natura 4,  s. 3.
- Jeronen, E. 2009. EVVK? Natura 2, s. 3.
- Jeronen, E. 2009. Vaatteet, muodit ja aatteet. Natura 1, s. 3.
- Jeronen, E. 2008. Kirje päätoimittajalta. Natura 4. s. 3.
- Jeronen, E. 2008. Kirje päätoimittajalta. Natura 3. s. 3.
- Jeronen, E. 2008. Kirje päätoimittajalta. Natura 2. s. 3.

Oppimateriaalit -Instructional materials

Multimedia products
- Jeronen, E. 2003. Kestävä kehitys. Ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys.  YLE, Sisältöjä Opinportti verkkopalvelussa  
julkaistuun Etälukion kestävän kehityksen verkko-oppimateriaaliin, syyskuu 2003.
- Anttila-Muilu, S., Houtsonen, L., Jeronen, E. & Kaiponen, R. (asiantuntijat) 2002. Kestävä kehitys 1 –4. YLE, TV1, Etälukio. Esitykset alkoivat 16.2.02.
- Schürz, P., Hudson, A., McClellan, M., Hudson, B., Owen, D., Brückl, J., van Wheele, D., Grotenhuis, U., Jeronen, E., Nummi, T. & Sariola, J. 2001. EUROLAND. A European resource base. CD-ROM. Phase 3. Austria, Finland and United Kingdom.
Textbooks
- Rönkä, A., Jeronen, E., Arino, K., Lappalainen, A. & Tenhunen, A. 2003. Eliöt ja elämä. Biologian käsikirja. (Organisms and Life. Handbook of Biology.)  6.  painos. Porvoo: WSOY:n Kirjapainoyksikkö. ISBN 951-35-6240-9. ss. 320.

Edited books

- Jeronen., E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. &  Maijala, H. (2009). (toim.). Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Jyväskylän yliopisto. Julkaisuja 4.
- Eloranta, V., Jeronen, E. & Palmberg, I. (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. (Textbook of  Biology Didactics) Keuruu: Otavan kirjapaino. ISBN 952-451-128-2. ss. 363.
- Jeronen, E. & Kaikkonen, M. (toim.) 2001. Ympäristötietoisuus – näkökulmia eri tieteenaloilta.  (Environmental awareness.) Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita ja katsauksia 3/2001. Oulun yliopistopaino. ISBN 851-42-6595-5. ISSN 1458-4069.

sivun alkuun, back


Väitöskirjat, Lisensiaatintyöt - Dissertationer, Licentiatarbeter -    Dissertations, Licentiate theses
 

Timothy Bedford 2009. Promoting Educational Equity through Teacher Empowerment. Web-assisted Transformative Action Research as a Counter-Heteronormative Praxis. Acta Universitatis Ouluensis E 103. Oulu: University of Oulu. ISBN 978-951-42-9057-2 (PDF) URI: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514290572/

Helka-Liisa Hentilä ja Emilia Ihatsu (toim.) 2009. KaSuKat. Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu –tapauksena pohjoisen Suomen kaivoskunnat. Loppuraportti. Arkkitehtuurin osasto. Julkaisu C 124. Oulu: Oulun yliopisto. ISBN 978-951-42-9134-0 (PDF) URI: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514291340/

Timo P. Karjalainen 2006. The environment in contexts: Environmental concern in the Komi Republic (Russia). 
Oulun yliopisto. (Academic dissertation, Väitöskirja) http://herkules.oulu.fi/isbn9514282507/

Ponnikas, Jouni  2003. Globaali käsite paikallisessa kontekstissa: Kestävän kehityksen paikallistuminen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun EU:n aluepolitiikan toimijoiden mielipideilmastossa vuosina 1995-2002. Oulun yliopisto, REDEC Kajaani, Research Reports 9, Kajaani (Väitöskirja, Academic dissertation). 

Louhimaa, Eila 2002. Luonnon sosiaalinen konstruointi, ympäristödiskurssit ja ympäristöön orientoiva kasvatus. Tutkimus institutionaalisen ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisista rakenne-ehdoista ja kulttuuristen mahdollisuuksien kentistä. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium, E 56. Oulun yliopisto, Oulu. Saatavana html- ja pdf -muodoissa osoitteesta http://herkules.oulu.fi/isbn9514268350/  sekä kirjallisessa muodossa Oulun yliopistopainosta http://www.oulu.fi/yliopistopaino/ ja Virtuaalikirjakauppa Granumista http://granum.uta.fi/ (Väitöskirja, Academic dissertation)

Luoma, Pentti 2002. Vihreät viirit. Muutos ja pysyvyys Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton ympäristöpoliittisissa näkemyksissä vuosina 1980 - 2000 Maataloustuottaja -lehden valossa. Abstract and summary in English. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 53. Oulun yliopisto, Oulu. Saatavana kirjallisessa muodossa Oulun yliopistopainosta http://www.oulu.fi/yliopistopaino/  ja Virtuaalikirjakauppa Granumista http://granum.uta.fi/ (Väitöskirja, Academic dissertation)

Epäilys, Niina. 2001. Liminganlahden alue kehyksissä: Metsästäjien ja lintuharrastajien luontosuhde, ympäristötietoisuus, alueen käytön intressit ja tulkinnat alueen käytöstä. Lisensiaatintyö. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.


sivun alkuun, back


Linkkejä - Länkar - Links

Oulun yliopiston Ympäristöalan kotisivut (Research in the University of Oulu)

Eurooppalaisia ympäristöuutisia - Hero(dot)eNews

Ekosysteemit - Ekosystemer - Ecosystems:

Metsät - Skogar - Forests
http://www.forest.fi

Suot - Kärr - Fens
Suomen ympäristöhallinnon metsäsivujen hakutuloksia
Suomen ympäristöhallinnon suosivujen hakutuloksia

Ranta- ja vesiekosysteemit - Stränder - Shores
Suomen ympäristöhallinnon kemikaalisivujen hakutuloksia
Suomen ympäristöhallinnon vesistöjen tilasivujen hakutuloksia
Suomen ympäristöhallinnon leväsivujen hakutuloksia
Suomen ympäristöhallinnon Liminganlahti-sivujen hakutuloksia

Ravinteet - Näringsämnen - Nutrients:

Hiili - Kol - Carbon
Suomen ympäristöhallinnon ilmastosivujen hakutuloksia

Typpi ja fosfori - Kväve och fosfor - Nitrogen and Phosphorus
Suomen ympäristöhallinnon typpitilannesivujen hakutuloksia
Suomen ympäristöhallinnon rehevöitymissivujen hakutuloksia

Energia - Energi - Energy:

http://www.motiva.fi
http://www.energia.fi

Ympäristöekologiaa - Miljöekologi - Environment and Ecology:

http://cc.oulu.fi/~jtuomi/kasvu2.html
http://cc.oulu.fi/~jtuomi/kaaossimulaatio1.html

Solubiologia - Cell biologi - Cell biology:

http://micro.magnet.fsu.edu/cells/index.html
http://micro.magnet.fsu.edu/cells/mitosisjava/mitosisjava.html

Lajintuntemus - Artbestämning

http://www.helsinki.fi/pinkka/

http://www.naturegate.net/

Yleislinkkejä - Andra länkor - Other links:

http://www.makupalat.fi
http://www.vts.rdn.ac.uk/

Hailuoto and Bay of Liminganlahti - Bird paradise

sivun alkuun, back 

Sustainable Development and Environmental Education –

Studies and Research in Teacher and Science Education 

in the University of Oulu 

 

1)    Department of Educational Sciences and Teacher Education

 

1a) Studies and International projects in Environmental Education at the Faculty of Education in the University of Oulu

 

In the University of Oulu, environmental education and research has been a core area since 2001. Multi-scientific environmental studies and research is carried out in every faculty. Technology, Society, Economy, Science, People and Health are the main issues to study and investigate. The strategy of environmental education includes both cognitive and affective education in individual and group education.

   At teacher education in the University of Oulu, the environmental education started over twenty years ago. Nowadays, students from different faculties and the Open University of Oulu can participate in the courses in environmental education. The main aim is to form a holistic conception of the environmental situation and environmental threats at local, regional and global levels. Reflecting their own action, the students develop their willingness and readiness to work for a better environment.

   In the curriculum of teacher education, the basic level consists of 25 credit points and is divided to three modules: Nature environment (9 credit points), Pedagogical and psychological environment (8 credit points) and Social environment (8 credit points). In the Nature environment module, the students investigate environmental threats by problem-based learning using traditional methods, Internet and distant learning environments during contact and distant learning periods. The aim is to observe and reflect attitudes and actions, and to understand the relationship between human beings and nature. In the Pedagogical and psychological environment module, the students investigate effects of human beings on nature. Through ethical discussions and aesthetic observations, they foster sensitivity and develop skills to observe environmental changes critically, and willingness to work for a better environment. In the Social environment module, the aim is to form an idea of an active citizen and attain readiness to participate in social decision-making. In all three modules, the students also study values education and problem-based methods and discuss how to teach environmental topics at different school levels.

The intermediate level consists of 35 credit points, and its aim is that students familiarize themselves with the social and the political history of environmental questions. All the courses at the intermediate level include contact lessons and distance work based on literature. The courses are: History in environmental research, Modern environmental research, Methodology of environmental research, Environmental awareness and environmental politics, Opportunities of environmental education, Environmental psychology, Environmental philosophy and Seminar. Environmental psychology and philosophy are alternative courses. In the Seminar, students write a research report on the topic “People, nature and the environment”.

At the advanced level, studies are 50 credit points. The students can choose courses in social studies or environmental pedagogy and in environmental philosophy, sociology or psychology. In addition to these courses, they have literature exams and a graduate thesis about an environmental theme  

Evaluation is goal-oriented, many-sided and situational at all levels and courses. In addition to a product-evaluation, process-evaluation involving all participants is used. The student teachers and teachers have been satisfied with the program. They have written in their study diaries and in their answers to the questionnaires, that the program is very useful and the ideas from it suit both individual and group learning in schools. During the course, they have got a more holistic and analytic conception of the environment. Their sensitivity, awareness, knowledge, readiness and responsibility have increased. And because they have understood how vulnerable the Northern nature is, they have changed their action in everyday life. They recycle more paper, glassware, plastic ware, batteries and waste than earlier, both at home and at workplaces. They have reduced consumption and they compost biowaste and save energy. They are more interested in environmental news and follow mass media more regularly. They have also participated more eagerly in decision-making in their own village or town. In schools, teachers have changed curricula, and environmental education has been included more carefully into teaching and learning processes than earlier.

   During the last ten years, student teachers have also participated in international environmental projects (Table 1). The key aims of the projects have been to promote the European Dimension and the use of Information and Communication Technology (ICT) in schools and in teacher education across Europe when developing curricula, materials and methods in Biology, Geography and Environmental Education.

 

Table 1. Examples of the latest national and international projects in Environmental Education in teacher education in the Faculty of Education  (http://cc.oulu.fi/~ejeronen/Eila_-_Areas_of_research.html)

 

2009-2011 The project Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development SEED How to encourage future citizens to act for a sustainable society. The Academy of Finland: General research grants. Project leader.
2007 SPICA: A joint study programme developed by the Nordplus networks ICE (1078) and Àlka (1071). Nordplus. Jelling CVU Jelling, Denmark. Local co-ordinator. 
2006-2009 HERODOT II: Thematic Network for Geography Teaching and Training, 230402-CP-1-2006-UK-Erasmus-TN, Partner.  http://herodot.net/
2003-2005 Thematic Network, Hero(dot)net. Liverpool Hope University, UK. Partner.
2002 onwards Alka – Naturfagene I läraruddannelsen, kompetencer og almendannelse.  Nordplus. Jelling CVU Jelling, Denmark. Partner.
http://www.alkanet.dk/
2001-2004 HERO(dot)eNEWS, European Environmental News, 90199-CP-1-2001-1-FI-MINERVA –M. Main Co-ordinator.  
2000 onwards NordMiPe, Nordisk Miljöpedagogik. Nordplus. Åbo Akademi, Vasa, FinlandPartner.
 http://www.vasa.abo.fi/users/ipalmber/MiPeNatverk.htm

1998-2001

ESPACE European System for Particle and Astrophysics Cyber Education. (Socrates, Comenius 3.1.) Partner.
http://cdfinfo.in2p3.fr/~bellefon/CD-Espace/ (no longer online)

1998-2000  

HERODOT Using the Web in Teaching Geography (Socrates, Open and
Distance Learning ODL). Partner.

 

These kinds projects change the roles of teachers and students. They open new kinds of possibilities for interaction and relationships between students and experts, deepening and broadening teaching and learning processes. Theoretical information is tied to interesting and illustrative problems through authentic examples. A student is not anymore an object for teaching; he or she is a subject that goes ahead from simple to complicated tasks under scaffolding guidelines of experts. Teachers, for their part, are facing a period of rapidly changing skill requirements, rising expectations, and high levels of investment, scrutiny and accountability (Simpson et al., 1999). A full and active role for the teacher is envisaged that involves the introduction and structuring of activities for the whole class, monitoring group activities, intervening with individuals and small groups and drawing the class together in a group discussion where appropriate (Hudson et al., 2001).

           

 1) Courses within the following non-degree programmes are open for all international and Finnish students regardless of their own field of study.

Scandinavian Studies Programme

http://www.oulu.fi/intl/scandi/index.html

Scandinavian Studies Programme is an introductory level programme that has been developed in co-operation with The University of North Carolina at Greensboro (UNCG), USA, and is designed to give the participants a broad overview of Scandinavian history, culture and everyday life. The courses (3 US semester hours each) include studies in the fields of Language, History, Social Studies, Cultural Studies, Fine Arts, and Natural Sciences. Participants include international students from different countries.

sivun alkuun, back


  Research articles and abstracts

2010:

      First hand experiences and interactive learning - Environmental Education and Outdoor Education in Finland 
     
         Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Smeds, P.


In: Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education. European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) in  partnership with the Centre for School and Outdoor Education Slovenia. Collection of conference papers. 22nd-25th September 2010. Olympic Sports Centre Planica, Rateče, Slovenia, 114-122.

     Conceptions of Finnish 7-8 years old pupils on human anatomy and physiology – A phenomenographic case study

        Jeronen, E., Niemitalo, H., Jeronen, J. & Korkeamäki, R-L.

    In: G. ÇAKMAKCI & M. F. TAŞAR (Eds.). Contemporary science education research: Learning and assessment, A  collection of papers presented in ESERA 2009 Conference, 145-149. ESERA 2010.  ISBN 9786053640332. (Refereed.) Retrieved July 29, 2010 from  http://www.naturfagsenteret.no/esera/Book4.pdf

       Ympäristökasvatuksen kokonaismalli kestävän toiminnan oppimisessa 
       
        Jeronen, E., Kaikkonen, M., & Lindh, A. 

Teoksessa: H. Juuso, M. Kielinen, L Kuure & A. Lindh. (toim.). Koulun kehittämisen haaste - Näkökulmia harjoittelukouluissa tapahtuvaan tutkimukseen.     Oulun Yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 13.
University of Oulu. Publications of the Teaching Development Unit. Dialogues 13, 125-140.

Health education in the perspective of sustainable development in teacher education
 
Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A.

In: Forum on global responsibility in research and education – Practices in partnerships and daily activities. September 15-17, 2010. Book of abstratcs, Forum organized by University of Eastern Finland and Savonia University of Applied Sciences.

The pedagogy of food

Smeds, P. & Jeronen, E.

In: NORSA 2010. The Search: Future dynamics of regional development, June 21st – 23rd, Seinäjoki, Finland. 64-65. In: E. Pulliainen & K. Siltanen (Eds.) Book of abstract. University of Tempere. http://www.ucs.fi/NORSA/NORSA_Book_of_abstracts.pdf


Healthy and unhealthy ways of living of comprehensive school pupils: Inquiry of nutritional and physical behaviour of Finnish 12–13 years old pupils

Jeronen, E., Marjeta, M. & Jeronen, J.

In: Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers June 7th - 9th 2010, Agora Center, University of Jyväskylä, Finland. Session 3B. http://ktl.jyu.fi/img/portal/17722/Session_3B5.pdf?cs=1274250282

Effect of learning environment on conceptual change, emotions and self-efficacy for sustainable development.

Smeds, P. & Jeronen, E.

In: Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers June 7th - 9th 2010, Agora Center, University of Jyväskylä, Finland Session 3C. http://ktl.jyu.fi/img/portal/17724/Session_3C3.pdf?cs=1274180938

2009:

Conceptions of human anatomy and physiology among Finnish 7-8 year old pupils – A phenomenographic case study. 

Jeronen, E., Niemitalo, H., Jeronen, J. & Korkeamäki, R-L.

ESERA, European Science Education Research Association, 2009 Conference 31 August – 4 September 2009. Istanbul, Turkey, p. 324.
Retrieved 27th September 2009 from: http://www.esera2009.org/Esera2009.pdf

Food environmental sustainability assessed – How fulfil educational challenges for awareness and responsibility.

Kurppa, S., Saarinen, M., Mäkelä, J., Viinisalo, M., Jeronen, E., Uitto, A., Risku-Norja, H., Smeds, P., Mikkola, M-, Katajajuuri, J-M., Grönroos, J., Nousiainen, J. & Usva, K.


ESERA, European Science Education Research Association, 2009 Conference 31 August – 4 September 2009. Istanbul, Turkey, p. 465. Retrieved 27th September 2009 from: http://www.esera2009.org/Esera2009.pdf

Conceptions of Finnish Biology and Geography teacher educators on scientific literacy. 
Pelit, opetussuunnitelma ja ainedidaktiikka. Ainedidaktinen symposiumi 13.2.2009 Tampereella. Tampereen yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. Käsiohjelmat ja abstraktit. 33-34.

Jeronen, E.

Abstract: The study aims at exploring the conceptions of Finnish Biology and Geography teacher educators towards scientific literacy as well as how they have taken the term into account in the Biology and Geography curriculums in the class-teacher and the subject-teacher education. The study is a qualitative case study. The resultant data will be based on e-mail answers of 15 teacher educators from seven universities from July 2008. The data will be analyzed by using inductive and deductive content analysis methods. The interpretation will be focused on the most typical and the most exceptional conceptions of the teacher educators. First, the study will be reported an overview how scientific literacy has generally been understood in Finland. Thereafter, it will be moved through a short description of teacher education into the question how Biology and Geography teacher educators understand and apply scientific literacy in their curriculums and practice. In addition, it will be recounted what kinds of problems they have met when applying it. Finally, it will be discussed how scientific literacy would be included in teacher education by ideal way.

Key words: Biology and Geography teacher education, class-teacher education, conceptualization of scientific literacy

Finnish school and teacher education – Integration of Information and Communication Technology into curricula and practice.

Jeronen, E. & Jeronen, J. 
published by the National Institute of Educational Resources and Research (NIOERAR), pp. 1-20. (NIOERAR is a non-profit educational organization supported by the government of ROC, Taiwan.) Retrieved May 3, 2009 from http://192.192.169.112/filedownload/%E8%8A%AC%E8%98%AD%E6%95%99%E8%82%B2/Finnish%20school%20and%20teacher%20education.pdf.

 Environmental Education in Finland – A Case Study of Environmental Education in Nature Schools. International Journal of Environmental & Science Education, 4(1), January 2009, 1-23.

Jeronen, E., Jeronen, J. & Raustia,
H.

The article aims to introduce Environmental Education (EE) in Finland and to discuss how it has been taken into account in Finnish nature schools. Firstly, we present EE models used in Finland. Thereafter we describe a qualitative case study on EE in nature schools (NS). The aim of the study was to get information for the development of EE. The research questions were: Who are the visitors to NSs? What are the educational aims in NSs? What kind of educational methods and approaches do NS teachers use?
The resultant data for the questions from 1 to 3 is based on the questionnaires completed by 23 (61 %) NS teachers in 2006. The data were analysed quantitatively and qualitatively using both deductive and inductive content classification methods. The results showed that most NSs offered their services almost exclusively for children and young people and the main visitor group to the NSs were pupils from primary and lower secondary schools. The ideas on fostering a sustainable way of life and environmental responsibility mentioned in the criteria of the nature and environmental schools were expressed by most respondents. The most used educational methods were nature trips and inquiry learning methods, while the most common approaches were physical activity and learning by doing in nature. The impact of the NSs cannot be very strong when each pupil typically only visits a NS once or twice during her or his entire compulsory education. Based on the results, it seems that the teachers did not take into account the meaning of evaluation. None of them mentioned it as a part of EE.

Key Words: models in environmental education, cross-curricular theme, nature schools, environmental schools

2008:

A novel approach for undergraduate researcher education in engineering studies. Journal of Baltic Science Education

Retrieved 27th September 2009 from: JBSE 2008, 7(3), p. 185-192. http://www.jbse.webinfo.lt/jbse_2008_vol.7_No.3.htm

Huuhtanen, M., Ylä-Mella, J., Jeronen, E. & Keiski, R.L.

Abstract. The researcher education course for undergraduate engineering students has been developed in the Department of Process and Environmental Engineering at the University of Oulu. The course familiarizes students to research and researcher’s work and aims to encourage them toward a research career. The approach of the course is unique in the field of engineering education in Finland. In this paper, the establishment of the course is discussed in the light changing targets and requirements of higher engineering education. Further, the course development from contact lecturing toward distance education is described. Finally, the possibility to use new and more versatile learning methods together with the traditional lecturing methods is considered based on the feedback given by the students.

Key words: researcher education course, undergraduate students, engineering, distance education, distance learning environment.

Investigating Students`, Teachers` and Parents` Conceptions about Environment, Health and Health Education.

Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A.

The New Educational Review, 14(1), 102-118. Torun. ISSN 1732-6729. http://www.marszalek.com.pl/index.php?m=2&ks=2182

Conceptions of Finnish students on science subjects and climatic change. 215-223. In K. Donert & G. Wall (eds.) Future Prospects in Geography. Proceedings HERODOT Conference, 4th-7th September 2008. Geography in European higher education 7. Liverpool Hope University. Liverpool, United Kingdom: Liverpool Hope University press.

Jeronen, E., Kuusela, T., Jeronen, J. & Gedrovics, J.

ABSTRACT

 In this article we describe conceptions of Finnish students from the 9th form at lower secondary and upper secondary schools. The conceptions are discussed in relationships to scientific knowledge of climate change and their scientific knowing and knowledge level. The data was gathered in 2005. 248 students from the 9th form at lower secondary level and 138 students from the second academic year at upper secondary schools from five cities in Finland answered to questionnaire. The data was analyzed using a chi-square test and Spearman correlation test and a qualitative content analyze method.

The knowing of scientific knowledge both of the students from the 9th form was satisfactory and the upper secondary level good. Approaches on natural sciences were positive. However, statistical differences were found between male and female students´ approaches on biology, physics and chemistry. Also conceptions on factors affecting on climate temperature differences were various. Especially, the students had gaps in the knowledge concerning understanding of concepts and characteristics of basic features of scientific phenomena, and cause and effect relationships. This would be good to take into account when teaching and supervising issues on climate change.

Keywords: teaching and learning natural sciences, scientific knowing of students, understanding climate change, student’s conceptions on climate change

Problems and challenges in the usage of ICT in Biology and Geography in schools and teacher education in Finland. PEC 2008; 5(5), 55-68. 

Retrieved May 19th 2008 from: http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=857893


Jeronen, E., Anttila-Muilu, S. & Jeronen, J.

The purpose of this article is to introduce the Finnish education system and to describe how Information and Communication Technology (ICT) has been integrated into it, with a special focus on Biology and Geography education. In the article, we describe first how national strategies regarding education in the information society and the implementation of these strategies have promoted the use of ICT in the Finnish education sector. The authors then present an overview of the Finnish education system. Thereafter, we move into pedagogical studies in Biology and Geography in the University of Oulu. Finally, we discuss, based on a case study in Northern Finland, the conceptions, experiences and attitudes of senior high school and university students on eLearning in Biology and Geography.

Key words:
information and communication technology, pedagogical studies in Biology, class teacher education, subject teacher education, Finnish education system.

Luokanopettajaksi opiskelevien tiedot ja käsitykset biologian, maantieteen ja terveystiedon perustiedoista opiskelun alkuvaiheessa. Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka.
Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, Käyttäytymistieteiden tiedekunta. Käsiohjelmat ja abstraktit. 38.


Palmberg, I., Jeronen, E. & Yli-Panula, E.

Luonnontieteiden osuus luokanopettajien koulutuksessa on jo sinänsä huolestuttavan pieni, mutta yhdistettynä yhä kasvaviin ympäristö- ja terveysongelmiin sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin, ongelma on todella haasteellinen. Luokanopettajaksi opiskelevien perustiedon mittaamiseen ja perustiedoksi arvioimiseen käytettiin kaksiosaista kyselykaavaketta. Monivalintakysymyksillä mitattiin perustietoa, kysymysten laatua sekä aiheiden kuulumista ns. perustietoon. Tutkimukseen osallistui 170 opiskelijaa Turusta, Oulusta ja Vaasasta. Suurin osa opiskelijoista määritteli aiheet perustietoon kuuluvaksi ja siis tärkeäksi osaksi opettajana toimimiseen. Tiedon taso oli kauttaaltaan alhainen. Tuloksia tarkastellaan osana käytännön oppimis- ja opettamisprosessia sekä opetuksen kehittämistä.


Kestävä kehitys koulun ja opettajankoulutuksen jatkuvana haasteena. Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, Käyttäytymistieteiden tiedekunta. Käsiohjelmat ja abstraktit. 73.


Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A.

Tiivistelmä.
Vakavat ympäristömuutokset uhkaavat elämää monin tavoin. Koululla ja opettajankoulutuksella on tärkeä asema ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän toiminnan aikaansaamisessa. Tässä artikkelissa selvitetään Oulun normaalikoulun ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön kestävän kehityksen tilaa opetussuunnitelmien ja toiminnan kehittämiseksi. Tutkimusaineisto kerättiin kyselyllä ja haastattelulla. Lisäksi hyödynnettiin opetussuunnitelmia ja normaalikoulun henkilökunnalta Kestävä kehitys -koulutuspäivänä kerättyjä tietoja. Tutkimustulosten perusteella kestävä kehitys otetaan huomioon normaalikoulun opetussuunnitelmassa ja opetuksessa melko hyvin. Toimintakulttuurin käytänteitä toivottiin yhtenäistettävän ja uudistettavan. Opettajankoulutuksessa painotettiin opetussuunnitelmaa ja käytännön toimintaa arvopohjaisen kulttuurin muutoksessa.

Avainsanat: kestävä kehitys opetuksessa, opettajankoulutus, opetussuunnitelma, toimintakulttuuri

2007:  

Kysymykset osana luontoympäristön tutkivaa oppimista alkuopetuksessa. Kasvatustieteen päivät, Pedagogikvetenskapliga dagar 22.-23.11.2007. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Pedagogik, medborgarskap och kritik. Teemaryhmä: Biologian, maantieteen ja terveystiedon sisällöllinen ja didaktinen taitotieto, opettajankoulutus ja opetustyö, Biologins, geografins och hälsokunskapen innehål, didaktik, lärarutbildning och undervisning. Vaasa, Vasa, Åbo Akademi. Abstraktit, Abstrakt, 119.


Yli-Panula, E., Laitakari, A. & Jeronen, E.  

Luonnontieteellisissä oppiaineissa tietoa asioista ja ilmiöistä hankitaan ja kartutetaan kokeellisesti ja tutkivasti. Tällainen työskentely vaatii sekä ongelmien asettamista ja havaintojen tekemistä että erilaisten ja eritasoisten kysymysten esittämistä ja asioiden selvittelyä. Kysymyksillä opettaja tukee oppijaa sellaisissa kokeelliselle tiedonhankinnalle tärkeissä tavoitteissa kuten systemaattisessa havainnoinnissa ja johtopäätösten teossa.

Tässä tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia tutkimuskysymyksiä alkuopetuksen ympäristöoppiaineiden opiskelijat (n=17) laativat luontokoulupäiväksi alkuopetusikäisten oppijoiden kokeellista, tutkivaa työskentelyä varten. Tutkimuskysymykset kartoitettiin kyselyn avulla palautekerralla, joka pidettiin viikon kuluttua luontokoulupäivästä. Lisäksi kuvanauhojen sisällönanalyysin avulla selvitettiin, millaisia kysymyksiä opiskelijat tekivät opetustuokioiden aikana.

Tulosten mukaan opiskelijoilla ei ollut hyviä tutkivan oppimisen valmiuksia ja taitoja ohjata kysymyksillä oppijoiden johtopäätösten tekoa. Opetustuokioista vain yksi perustui selvästi tutkivaan otteeseen. Muut olivat lähinnä havainnoivaa maastotyöskentelyä. Tutkimus- eikä myöskään opetustuokioiden kysymyksissä ollut eritasoisia kysymyksiä, vaan ne olivat kognitiiviselta tasoltaan pääosin mitä ja mitkä -alkuisia tosiasiakysymyksiä. Lisäksi oli muutamia kuvailevia ja yksittäiseen selitykseen tähtääviä kysymyksiä. Jotkut opiskelijat esittivät tutkittavan asian ilman kysymystä. Opittaessa kokeellista työskentelyä tulisikin kiinnittää huomiota tutkimuskysymysten muodostamiseen ja oppijoille tehtävien kysymysten monipuolisuuteen.

 Asiasanat: kokeellisuus, kysymykset, luonnontieteet, tutkiminen.


Koko koulun kestävä kehitys? Tutkimus nuorten kestävän kehityksen käsityksistä ja arvoista sekä opetuksen toteutumisesta Oulun normaalikoulussa. Kasvatustieteen päivät, Pedagogikvetenskapliga dagar 22.-23.11.2007. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Pedagogik, medborgarskap och kritik. Teemaryhmä: Biologian, maantieteen ja terveystiedon sisällöllinen ja didaktinen taitotieto, opettajankoulutus ja opetustyö, Biologins, geografins och hälsokunskapen innehål, didaktik, lärarutbildning och undervisning. Vaasa, Vasa, Åbo Akademi. Abstraktit, Abstrakt, 115.

Järvelä, M., Rannanpää, H. & Jeronen, E.

Ihmiskunnan suurimpia haasteita on kestävään kehitykseen perustuvan elämän­tavan omaksuminen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) on tätä koskeva aihekokonaisuus
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003) vastaava aihekokonaisuus on Kestävä kehitys. Kestävän kehityksen kasvatukseen kuuluvat ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Siihen sisältyy oleellisena osana myös arvokasvatus. Keskeisenä tavoitteena on ympäristövastuullinen ja aktiivinen kansalainen.

Tässä tutkimuksessa selvitetään nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, heidän arvojaan sekä valmiuttaan noudattaa kestävään kehitykseen johtavaa elämäntapaa. Lisäksi tarkastellaan kestävän kehityksen kasvatuksen toteutumista Oulun normaalikoulussa. Tutkimukseen osallistuivat Oulun normaalikoulun yläkoulun oppilaat (n=228) ja lukion opiskelijat (n=113). Kyselytutkimuksen aineistoa analysoitiin kvantitatiivisesti tarkastelemalla jakaumia.

Tutkimuksen mukaan nuorten käsitykset heijastavat lähinnä ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Heidän mielestään kestävään kehitykseen kuuluvat vähän energiaa kuluttavat laitteet ja kulkuneuvot, luonnonsuojelu, tulevien sukupolvien hyvinvoinnista huolehtiminen sekä raaka-aineiden uusiokäyttö ja säästäminen. Nuorten toimintahalukkuus oli epävarmaa. Enemmistön  (63%) mielestä kestävän kehityksen asioita on opetettu koulussa riittävästi. Niitä käsitellään etenkin luonnontieteissä, erityisesti biologiassa ja maantiedossa/maantieteessä.

 Asiasanat: kestävän kehityksen kasvatus, opetussuunnitelma, arvokasvatus, aktiivinen kansalaisuus


Renewable energy in Finland - How to teach it in comprehensive school science? Kasvatustieteen päivät, Pedagogikvetenskapliga dagar 22.-23.11.2007. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Pedagogik, medborgarskap och kritik. Teemaryhmä: Biologian, maantieteen ja terveystiedon sisällöllinen ja didaktinen taitotieto, opettajankoulutus ja opetustyö, Biologins, geografins och hälsokunskapen innehål, didaktik, lärarutbildning och undervisning. Vaasa, Vasa, Åbo Akademi. Abstraktit, Abstrakt, 115. 

Jeronen, J. & Jeronen, E.

From the 1st to 4th forms, the fields of biology, geography, physics and chemistry are taught as an integrated subject in Finland. The objective is to guide pupils to examine phenomena from the perspectives of different fields of knowledge. From the 5th to 9th forms, biology and geography as well physics and chemistry are individual subjects with their own subject specific objectives.

The aim of this article is to explain renewable energy production and policy in Finland. We will also discuss how this topic has been taken into account in the Finnish comprehensive school curricula. In addition, we will summarize useful educational ideas, methods and materials. At the end of the article, we will discuss how these kinds of cross-curricular topics can be taken into account in teacher education.

 Keywords: integration, natural science, teacher education


Oppilaiden käsitysten tutkiminen – Esimerkkinä luonnontieteet ja ilmastonmuutos. Kasvatustieteen päivät, Pedagogikvetenskapliga dagar 22.-23.11.2007. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Pedagogik, medborgarskap och kritik. Teemaryhmä: Biologian, maantieteen ja terveystiedon sisällöllinen ja didaktinen taitotieto, opettajankoulutus ja opetustyö, Biologins, geografins och hälsokunskapen innehål, didaktik, lärarutbildning och undervisning. Vaasa, Vasa, Åbo Akademi. Abstraktit, Abstrakt, 117.

Kuusela, T. & Jeronen, E.

Tässä tutkimuksessa on selvitetty peruskoulun yhdeksännen luokan ja lukion oppilaiden luonnontieteellistä osaamista sekä käsityksiä ilmastonmuutoksesta etenkin hiilidioksidin merkityksen kannalta. Oppilaiden käsityksiä tarkastellaan suhteessa ilmastonmuutoksen tieteelliseen tietoon ja oppilaiden luonnontieteelliseen osaamiseen ja tiedollisiin kehitystasoihin.

Tutkimuksen aineisto kerättiin talvella 2005. Kyselytutkimukseen osallistui 248 yhdeksäsluokkalaista ja 138 lukion toisen vuosikurssin oppilasta viideltä eri paikkakunnalta. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisesti Khiin neliötestillä ja Spearmannin riippuvuustestillä sekä kvalitatiivisesti sisällönluokittelun menetelmällä.

Sekä yhdeksännen luokan että lukion oppilaiden luonnontieteellinen osaaminen oli keskimäärin tyydyttävää. Asennoituminen luonnontieteitä kohtaan oli pääosin myönteistä. Sukupuolten välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja asennoitumisessa biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa kohtaan. Oppilaiden käsitykset ilmaston lämpötilamuutoksiin vaikuttavista tekijöistä olivat erilaisia. Tässä tutkimuksessa niitä on kuvattu tiedollisten kehitystasojen mukaisesti. Puutteita oli erityisesti käsitteiden ja ilmakehän perusominaisuuksien, luonnontieteellisten ilmiöiden ja niiden välisten syy–seuraus -suhteiden ymmärtämisessä. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon ilmastonmuutoksen opettamisessa ja oppimisen ohjaamisessa.

 Asiasanat: käsitysten tutkiminen, luonnontieteiden oppiminen ja opettaminen, oppilaiden luonnontieteellinen osaaminen, ilmastonmuutoksen ymmärtäminen, oppilaiden ilmastonmuutoskäsitykset


Geography education, crossing borders, and eLearning: Cases from Finnish senior highschool and teacher education. 2007 Annual Meeting, San Francisco, California. Paper Session: Education: Modeling and Digital Tools in the Classroom. April 17-21, 2007.
 

Anttila-Muilu, S. & Jeronen, E.

Abstract

This paper describes teaching, studying, and eLearning approaches in geography education in senior high school and teacher education. The discussion is based on case studies from the senior high school of Oulun Lyseon Lukio, and Department of Educational Sciences and Teacher Education in University of Oulu (UO).

The topic starts with the following questions: Which kinds of conceptions do students and student teachers have about eLearning in general, eLearning’s geographical content, learning methods, and evaluation? Which kinds of practical skills do students and student teachers have with eLearning equipment? Which kinds of readiness do students and student teachers expect teachers to have? What are the pros and cons of eLearning? How do the conceptions of students and student teachers differ from each other? How are the Finnish local and national curricula related to a common Nordic framework and to the framework of European Union?

The first part of data is based on questionnaires; the second part on the texts of the Finnish national and local core curricula for senior high schools and the curricula for class-teacher and subject teacher education in the UO. The data are analyzed quantitatively and qualitatively using both deductive and inductive methods.

In conclusion, conceptions of students and student teachers about eLearning relating to the statements in national and in local curricula, and eLearning guidelines in European Union are discussed. In addition, we present some suggestions on how teaching by eLearning could be developed using the thoughts of students and student teachers.

Keywords: distance education, geography curricula, distance education networks, senior high school students, class teacher education, geography teacher education

 Opetuksen, opiskelun ja oppimisen laadullinen kehittäminen ”Terveyskasvatuksen ja terveystiedon didaktiikan perusteet” –verkkokurssilla. Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet. Ainedidaktinen symposium 9.2.2007. Esitysten tiivistelmät. Turun yliopisto. 41.

Jeronen, E. & Simojoki, K.

Terveystiedon verkko-opinnot on toteutettu avoimina yliopisto-opintoina Oulun, Kuopion ja Jyväskylän yliopistoissa verkostoyhteistyönä syksystä 2005 alkaen. Opintojen tarkoituksena on luoda opiskelijoille tasavertaiset opiskelumahdollisuudet sekä turvata opetuksen laatu pienilläkin paikkakunnilla. Yliopistojen yhteistyön tavoitteena on lisäksi kehittää yksi yhteinen opetussuunnitelma sekä yhdistää voimavaroja koulutuksen taloudellisuuden ja monitieteisyyden toteuttamiseksi. 

Tässä artikkelissa kuvataan Oulun yliopistossa tuotettua sosiokognitiiviseen malliin perustuvaa terveyskasvatuksen ja terveystiedon didaktiikan perusteet -verkkokurssia ja sen rakennetta sekä kurssin kehittämisprosessiin sisältynyttä laadunvarmistusta. Lisäksi esitetään opiskelijoiden palautteeseen pohjautuvia kehittämissuunnitelmia.


Asiasanat:
Terveystieto, terveyskasvatus, tieto- ja viestintätekniikka, verkostoyhteistyö, verkko-opetus, arviointi


2006:

Understanding of some general concepts: Transformation of substances.

Gedrovics, J. Jeronen, E., Kuusela, T. Wäreborn, I.

One of the general problems within Science Education for different students at comprehensive school is understanding of nature of different physical and chemical transformations (phase transitions and chemical reactions). Without bright picture about fundamental differencies on atomical level it is not possible in the future to follow general rules of chemical reactions between different substances as well as to understand the use of different materials in the peoples’ life.
The research took place in different schools in Sweden, Finland and Latvia during 1997/1998 and and then repeatedly in 2004/2005. The respondents [students from 9 and 11 (Gy2) form] was asked to fill in a questionnaire what aimed to study pupils’ understanding of different kinds of transformations such as burning, corrosion, boiling, melting, as well as other different  processes such as production of iron, photosynthesis, crystal growth, destruction of balloon.

The results testifies that basic level of knowledge and understanding of essence of chemical reactions in the periode 1997 - 2005 has been slightly increased in Latvia, although the most greater increment has done by girls, while Latvian boys has showed lower results. The total level of knowledge showed by Swedish students, has been remarkably decreased. The Finnish students, both girls and boys, have considerably higher level of knowledge in 2005 as in 1997. But in all cases the diference between boys and girls knowledge level has been diminished.

The general results testify that understanding of nature of phase transitions and chemical reactions is still now insufficient especially att the level of the 9th form.

(In: Konferences “Kīmijas izglītība skolā - 2006” Rakstu Krjums. 60.l pp. Riga, 2006. gada 5. oktobris.  LU Akadēmiskais apgāds. Kimijas didaktikas centrs. Latvijas Universitāte. Latvijas Republicas Izglītības un zinātnes ministraja. Summary in English p. 60.)

Tieto- ja viestintätekniikan haasteet ja mahdollisuudet opettajankoulutuksessa ja koulussa – erityistapauksena biologia ja maantiede.
Jeronen, E.

Tiivistelmä

Opettajakuvissa on tapahtunut voimakasta muuttumista viimeisten vuosikymmen-ten aikana. Opettaja voi tunnustautua virkamiesopettajaksi tai opetusteknikoksi enää vain oman mielensä salaisissa sopukoissa. Nykyisin on oltava tiedostava yh-teiskunnallinen vaikuttaja sekä kasvattajatietoinen ja didaktisesti ajatteleva opet-taja, joka jatkuvasti reflektoi ja tutkii omaa toimintaansa ja kehittää ammattitai-toaan tutustumalla postmodernismin, yrittäjyyden, ekofilosofian, monikulttuurisuu-den ja monien muiden suuntauksien saloihin jopa omalla kustannuksellaan ja loma-aikanaan (vrt. Kuikka, 2001). Seurauksena on ollut, että tutkimusten mukaan opettajat ovat uupuneita, väsyneitä ja kyynistyneitä koulun arjessa (Syrjäläinen, 2001). Samanaikaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa (tvt:aa) tuodaan voimakkaasti mukaan opetukseen ja opiskeluun. Tässä artikkelissa tarkastellaan tvt:n opettajan-koulutukselle ja koululle asettamia haasteita ja mahdollisuuksia etenkin biologian ja maantieteen opettajankoulutuksen näkökulmasta.

(Teoksessa M. Lehtonen, S. Marttila & J. Soronen (toim). Missä on tahtoa – siinä on tie. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 7. University of Oulu. Publications of Teaching Development Unit. Dialogies 7, 122-131.)  http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/dialogeja/index.html

Science subjects choice as a criterion of students´attitudes to science.

Gedrovics, J., Wäreborn, I. & Jeronen, E.


Abstract.
The attitudes of lower and upper secondary school students (the 9-11th forms, aged 15-17, boys and girls separately) toward natural sciences were investigated by using an inquiry method in Sweden, Finland and Latvia during 1998-2005. Results of this study show, that positive attitudes have decreased from 1998 to 2005 at the 9th form both in Latvia and in Sweden. In Finland, an increase among boys, who recognize subjects of the natural circle (except for General Science) as necessary, was observed. The number of positive answers of the Finnish girls was, however, in 2005 much smaller than in 1998.

In a special investigation in Latvia was shown, that generally the least interest in the Natural subjects is observed among the 11th formers.
The findings of this study indicate increased quantity of the respondents denying the importance of natural sciences as a whole, as well as overt difference between boys and girls in estimations of the importance of natural sciences.

Key words: attitude to science, natural subjects, gender, differences, survey.

(Journal of Baltic Science Education, JBSE 2006, 1(9), p. 74-85. ISSN 1648-3898.)

Roles of subject teachers – Preconceptions of student teachers in Biology and Geography teacher education

Jeronen, E., Udd, K. & Jeronen, J.  

Abstract. At the beginning of pedagogical studies, the development to become a teacher has started. The roles of the teacher and the student seem simple and straightforward, but to be a successful teacher, there are ambiguous areas in the relationship that one needs to define. This article aims to describe what kinds of conceptions on the roles of subject teachers the Biology and Geography student teachers have at the beginning of their pedagogical studies. The resultant data from this qualitative case study is based on essays about roles of subject teachers written by 98 student teachers in 2001-2005. The data was analyzed using inductive and deductive content analysis methods. Based on the results, the most important roles of subject teachers are “teacher” and “educator”. Ideas of supporting independent thinking skills, fostering autonomous action and avoidance of manipulation and indoctrination belong to the teacher role. Serving as a good model, guiding of social development of pupils, taking into account opinions of the pupils, teaching of respect for norms and creating positive learning environments are examples of an educator role emphasized by the student teachers. An “authority” teacher role was valued only by one tenth of the student teachers. No new roles were found in the research. However, when applying new curricula, especially in ICT education, teachers need new roles. If teacher educators want to support teachers, they must develop, use and emphasize strategies which support student teachers to adopt new teacher roles.

Key words: educational role, instructive role, authority role, pedagogical studies

(In P. Nielsen (Red.) Innovation og aflæring 2 bog. Den 9. nordiske læraruddannelsekongres, Färöerna – maj 2006. 138-149.)

http://www.helsinki.fi/sokla/ad2006/AD_ohjelma_abstraktit.pdf

Oppilaiden erityistarpeiden huomioonottaminen ympäristöopetuksessa – esimerkkinä karttaopetus.  

Jeronen, E. & Kaikkonen, M.

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa käsitellään oppilaiden erityistarpeiden huomioonottamista ympäristöopetuksessa vuosiluokilla 16. Artikkelin tarkoituksena on lisätä opettajien ympäristötietoisuutta ja tarjota virikkeitä kestävien toimintatapojen sisällyttämiseksi opetukseen. Aluksi tarkastellaan ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen välisiä suhteita. Sitten selvitetään käsityksiä siitä, miten erilaiset oppilaat ja heidän erityistarpeensa voidaan ottaa huomioon luonnontieteissä. Sen jälkeen kuvataan Oulun normaalikoulun 16 vuosiluokkien opetussuunnitelman pohjalta tapahtuvaa ympäristökasvatuksellista eriyttämistä ympäristö- ja luonnontiedossa sekä biologiassa ja maantiedossa esimerkkinä karttaopetus. Lopuksi pohditaan, miten oppilaiden erityistarpeet voitaisiin ottaa huomioon kestävään elämäntapaan suuntaavassa ympäristö- ja luonnontiedon sekä biologian ja maantiedon opetuksessa.

 Avainsanat: ympäristökasvatus, kestävä kehitys, eriyttäminen, perusopetus, opettajakoulutus, ympäristö- ja luonnontieto, biologia ja maantieto

(Teoksessa: Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi 3.2.2006 Helsingissä. Käsiohjelma ja abstraktit. 58. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto: Yliopistopaino.)

Young People´s Values and Geographical Education in an Upper Secondary School and a Department of Teacher Education in Northern Finland

Jeronen, E., Anttila-Muilu, S. & Jeronen, J.

Abstract.  This study arose from the findings made by certain Finnish researchers who identified that today young Finnish people develop only situational values instead of core values, that the Finnish school system teaches relativistic truth and that young people perceive their values and moral principles individually. Education is an important factor in developing value and world conceptions. Hence the study is a values´ educational and didactical case study. The first research question was what kinds of values young people in Northern Finland have. The second question was what kinds of values have been included in the Geography curricula for upper secondary schools and teacher education. The first part of the resultant data is based on questionnaires completed by 75 upper secondary students, 79 class student-teachers and 22 biology and geography student-teachers in autumn 2005. The second part is based on the texts of the Finnish national core curriculum for upper secondary schools and of the curricula for class-teacher and subject teacher education in the Department of Educational Sciences and Teacher Education in the University of Oulu (UO). The data was analyzed quantitatively and qualitatively using both deductive and inductive methods. According to the results, the most important values of the secondary school students and the student-teachers are health, friendship and love. In the Geography core curriculum for secondary schools and the curricula for teacher education environmental and development issues were considered to be worthwhile in order to develop ethical, intellectual, biological, aesthetic and theoretical values. In the article, we describe relationships between the values and views of the world of the students and student-teachers. In addition, we present some suggestions how curricula could be developed towards sustainable development and ethical education in geography.

Keywords: Education for sustainable development, ethical education, views of the world, curriculum development.
(The 2006 Symposium on Geographical Education of the International Geographical Union and the International Cartographic Association. Brisbane Australia. 26th June-2nd July 2006.)

2005:

Research attitude and ethics-conceptions of engineering students

Eila Jeronen, Esa Turpeinen, Mika Huuhtanen, Jenni Ylä-Mella, Riitta Keiski

Abstract. The aim of this qualitative case study is to clarify research attitudes and ethics-conceptions of engineering students. A practical aim is to fulfill the goals set by the Bologna process for the researcher education in the Master’s level. A total of 64 students  participated in the research methodology course in 2002-2005. According to the mixed methods approach, the resultant data is based on questionnaires, digital portfolios and study diaries and it was analysed qualitatively and quantitatively by using inductive and deductive content analysis methods. The interpretation is focused on the most typical and the most exceptional conceptions of the students. The students’ conceptions about research work and acting as a researcher were deepened both on the general and especially on the detailed, cognitive, affective and social levels during the course. The conceptions were broaden from ethical rules to the conceptions where ethics seemed to form a basis of thinking and acting both in research work and in every day life. Consequently, the students’ awareness about the importance of ethical principles was increased. The students expressed that ethical education, as a part of research course is useful because it helps them to achieve aims, to gather information, and to foster interest in research. However, it is impossible to draw any long-run conclusions, due to the results being based on a small number of students and the short length of the study period. To confirm whether there were real changes in students’ attitudes and conceptions, further research is needed.

Keywords: Engineering education, ethical education, ethical awareness, researcher education

http://www.eadtu.nl/conference-2005/abstracts/a_Eila_Jeronen.asp

Effective Practices in Distance Education in Upper Secondary Level Geography in Finland.

Jeronen, E. & Anttila-Muilu, S.   

 
Abstract. During the last decade, there have been large changes in the society and the school system in Finland. This article briefly describes the curriculum for upper secondary school geography, to be introduced by the 1st of August 2005. In the new curriculum, communication, media skills and technology are listed as important teaching methods. The article also offers a specific set of pedagogical and assessment strategies found to be successful in distance education in Geography. Distance education offers students an opportunity to have upper secondary level education also in small rural village schools, which do not have teachers in all the required subjects.

 
Key words: multiform teaching, net-based learning environments, geography education

(In K. Donert & P. Charzynski (eds.) (2005). Changing Horizons in Geography Education. 2 Geography in European higher education. Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland. 146-150).

Om begreppsförståelse inom naturvetenskapliga ämnen i Lettland, Sverige och Finland: Jämförande undersökning 1998-2004/2005. 

Gedrovics, J., Jeronen, E. & Kuusela, T. 

Forskning om elevernas begreppsförståelse har i regel som sitt huvudmål att få svar på två generella frågor inom pedagogik - vad skall man undervisa och på vilket sätt  skall det genomföras. Under senaste åren har man observerat, att olika undersökningar om begreppsförståelse med syfte att jämföra olika länders erfarenheter, har visst betydelse för att etablera s.k. gemensamma utbildningsrum. Sådana undersökningar är t.e. allmänkända TIMSS och PISA samt även vissa mindre projekter.

Under forskningsvistelse som s.k. Visbystipendiat i Sverige (1997-1998) genomförde en av författarna (JG.) pilotundersökningen i några skolor i Sverige, Finland och Lettland med antalet av deltagande elever motsvarande 240, 89 och 250 personer. I höstterminen 2004 och i januari 2005 genomfördes upprepade undersökning med 95 svenska, 315 finska och 390 lettiska elever som läser år 9 och gymnasiekurs-2. Enkäter bearbetades med NSDStat och SPSS (12.0.1.) programmen.

Huvudproblemen i båda undersökningsfaser var elevernas förståelse över kemiska reaktioner och fysikaliska förvandlingar, samt några komplicerade problem t.e. koldioxid i atmosfären, växthuseffekten, korrosion osv. Förutom dessa naturvetenskapliga och didaktiska frågor, analyserade man också elevernas attityder mot naturämnena, samt deras naturvetenskapliga outdoor activities (experiment utanför skolan, informationssökande i ämnet).

Det finns fortfarande stora brister i förståelse över skillnader mellan kemiska och fysikaliska förvandlingar, även om just dessa kunskaper spelar en viktig roll vid inlärandet av kemi. Förståelse över betydelse av koldioxid i atmosfären har förbättrat, särskilt bland de lettiska eleverna. Samtidigt minskades däremot antalet av rätta svar över metallkorrosionen.

I alla tre länder minskades antal av de eleverna, som hade skrivit sina egna förklaringar om de krävdes. Det fanns också större antal av förklaringar utan något analys än tidigare. Dvs. eleverna grundade deras svar mera på gissning än vetskap. Flera elever än tidigare visade inte något intresse för naturvetenskapen. Det sistnämnda påståendet framträdar även som resultat kring elevers tankar på obligatoriska ämnen i skolan: de flesta eleverna ser inte naturämnena som viktiga.

Jämförande pilotundersökningar mellan olika länder tillåter att förstå bättre hurdana attityder mot naturvetenskapen elever har och varför deras positiva attityder visar ständig minskning och försämring. Kanske på det viset kan man finna på medel att lösa didaktiska problemer.

(In: Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisning I naturfag. Naturdidaktikkens mange facetter. 30. april til 3. maj 2005. Session F, locale V, Aalborg Seminarium, Aalborg, Danmark.)

2004:

ISSN 1648-3898. 2004, No. 2 (6)

https://www.jbse.webinfo.lt/2004,_no_2(6)2.htm

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION

                         GEOGRAPHY AND BIOLOGY AND TEACHER EDUCATION IN FINLAND

Eila Jeronen

Department of Educational Sciences and Teacher Education, University of Oulu, Finland

Abstract. Since 1990 the Finnish society, the school system and the teacher education have strongly changed. The aim of the article is to discuss what kind geographical and biological teacher education has been and how it is nowadays in the University of Oulu. The study reported here is a qualitative case study. The resultant data is based on reflective diaries written by 74 student teachers in 1998-2003. The data was analysed by using inductive and deductive content analysis methods. According to the student teachers, the programme of the geographical and biological teacher education in the University of Oulu creates a good basement for the development of teacher identity and for acting as a teacher.
The most of the reflections in study diaries concerned the subject education. This is understandable for the student teachers wrote their thoughts about modules in connection of subject education. Based on the study diaries of the geographical and biological student teachers, there seems to be a gap between theory and practice, especially between the educational sciences and the other parts of the pedagogical studies. The bridges both between educational sciences and subject education and subject education and the school practice seem to be quite strong. The educational sciences form the theoretical framework for the wholeness of the pedagogical studies. Therefore it is natural that it is more theoretical than the subject education and school practice are. However, we must try to find ways to link the educational studies more tightly to the other parts of the pedagogical studies. Otherwise there is a danger that student teachers reject the theory as a base of their profession.

Key words: education process, integration, geography, biology, subject didactics, school practice.

ISSN 1648-3898. 2004, No.1(5)

https://www.jbse.webinfo.lt/2004,_no__1(5).htm

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION

DEVELOPMENT OF CONCEPTIONS OF STUDENT TEACHERS IN INITIAL TEACHER EDUCATION IN BIOLOGY AND GEOGRAPHY EDUCATION

 Eila Jeronen

Department of Educational Sciences and Teacher Education, University of Oulu, Finland

Abstract. The article aims to interpret professional development of teachers, focusing specifically on the development of professional conceptions of student teachers in an Initial Teacher Education during their final school practice period in Biology and Geography. The study is a qualitative case study. The resultant data is based on reflective diaries and teaching practice reports written by the student teachers, and on recordings and videotapes from supervision meetings and lessons. The data was analysed by using inductive and deductive content analysis methods. According to the student teachers, their awareness of themselves as teachers and of teaching of Biology and Geography developed. At the beginning, they reflected their status, whereas at the end they considered the work of a teacher as a whole and what kind of teachers they want to be.

Context and values issues should be stressed more, both in initial and In-service education. This is important because teachers should be able to observe and value environmental and human rights problems. They should be willing to construct connections, not only with parents, but also with society. Initial teacher education and In-service education should be linked to each other. The teacher educators should participate in professional In-service education more than they currently do. Based on collaborative research and development projects between teachers and teacher educators, it would be possible to create a strong and prestigious professional teacher culture, basing on shared expertise and responsibility, and continuously developing theory.

Key words: professional development, professional conceptions, strategies of student teachers, school practice, reflection.
 sivun alkuun, back

Pro gradut -Master Theses in 2004-2010

       

 Sääskilahti, O. 2010. Hailuotolaisten kertoma kulttuuriperintö ja siihen liittyvä aluetitoisuus – osviitta opetukseen? Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu. 91 s.

 Beresford, C. P. 2010. The Lived Experiences of Environmental Activists in Finland: A Phenomenological Study. Master's Thesis. Department of Educational Sciences and Teacher Education, Education and Globalisation, University of Oulu. 129 p.

 Moilanen, H. 2010. Mahdollistaako ympäristökasvatus virtauskokemuksen? Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 56 s.

Luukkonen, T. & Roininen, J. 2010. Miten lapsi voi?  Pohjoissuomalaisten viides ja kuudesluokkaisten käsityksiä unen, ravinnon ja liikunnan yhteydestä  hyvinvointiin. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 91 + 1 liite. 

 Lahtinen, T. 2010. Suomalaisen maaseudun maaseutukuva yläkoulun oppikirjoissa vuosina 1960-1961 ja 2008. Pro gradu -tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu. 83 s., 1 liite.

 Marjeta, M. 2009. Terveelliset ja epäterveelliset elämäntavat ja mieltymykset peruskoulun oppilaiden ajatuksissa ja teoissa. Liikunnan ja ravinnon näkökulma: Kyselytutkimus vuosiluokilla 6-7.  Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 96 s., 1 liite.

 Kalu, E. O. 2009. Health educator`s conceptions on the ‘Smoke-free Finland 2040 (Savuton Suomi 2040)’ goal. Master thesis. Department of Educational Sciences and Teacher Education. Education and Globalisation, University of Oulu. 108 p., 1 Appendix.

      Säkkinen, S. 2009. Kansakoulun pihat ja välituntileikit kansakoulussa vuosina 1950–1970 olleiden muistoissa. Narratiivis-fenomenologinen tutkimus.  Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 74 s., 6 liitettä.

 Klemetti, H. 2008. Maantiedon tehtäväpohjan suunnittelu ja arviointi kestävän kehityksen opetuspeliin. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu. 69 s., 7 liitettä.

 Salo, J. & Vuontisjärvi, A. 2008. Syrjäytymisen siemenet – Tapaustutkimus Tunturi-Lapin peruskoulun päättävien nuorten elämänhallinnan tilasta. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 69 s., 3 liitettä.

      

Niemitalo, H. 2008. ”Olipa kerran ihminen” – Fenomenografinen tutkimus 7-8 -vuotiaiden lasten ihmiselimistöä ja sen rakennetta koskevista käsityksistä. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 100 s., 5 liitettä.


Pesonen, J. 2008. Elämyksiä ympäristökasvatukseen - Fenomenologinen tutkimus oppilaiden ja opettajien vaellusleirikoulukokemuksista. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 76 s., 2 liitettä.

 

Nieminen, J. 2008. Ympäristökasvatus on havainnointia, tutkimista ja yhdessä tekemistä, Lastentarhanopettajien käsityksiä ympäristökasvatuksesta. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 68 s., 4 liitettä.

Honkakoski, V. 2008. Ihmisen luontosuhde ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjoissa. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.
 

Palosaari, A-M. 2008. Luokanopettajien näkemyksiä koulun terveyskasvatuksesta ja terveystieto-oppiaineesta vuosiluokilla 1-6. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 83 s., 4 liitettä.

Alatalo-Rautio, S. 2008. Draaman käytöstä seksuaalikasvatuksessa: draamatarinan nimeltä 'Nostetaan kissa pöydälle' laadinta ja toimivuuden arviointi. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

 Tyni, T. 2008. ”Silloin söin taas enemmän, enkä ole tyytyväinen painooni.” Eläytymismenetelmätutkimus viidesluokkalaisten tyttöjen painokokemuksista. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 63 s., 4 liitettä.

Kuusela, T. 2007. Oppilaiden käsitysten tutkiminen – esimerkkinä luonnontieteet ja ilmastonmuutos. Pro gradu -tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu. 131 s., 3 liitettä.

Erkkilä, J. & Tolonen, H. 2007. Autenttisessa metsäympäristössä toteutettu opetustuokio affektiivisten tilojen näkökulmasta. Kasvatuspsykologian pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 152 s., 25 liitettä.

Pöyhtäri, L. 2007. Mie asun mettässä – Elinympäristön vaikutus 5.-6. –luokkalaisten suuntautumiseen luontoa kohtaan . Pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 72 s., 2 liitettä.

Aikio, T. 2006. ”Niille se ei olis vanha, vaan ihan upouus”. Esiopetusikäisten lasten käsityksiä jätteistä ja jätehuollosta. Pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 87 s., 6 liitettä.

Vuolle, M. & Vuolle, T. 2006. Terveystiedon opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen tärkeys sekä opetuksen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten hyvinvointiin. Pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 92 s., 1 liite.

 Mäkinen, S. 2006. Maaseudun kulttuurimaisemat – Hypermadiaoppimateriaalin laatiminen lukion maantieteen opetukseen. Pro gradu -tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu. 70 s., 1 liite (CD-ROM).

Alanko, A. 2006. Lasten kertomaa: elinympäristönäkemyksiä Limingan Tupoksesta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Isoviita, M. & Kyllönen, R. 2005. Opettaja oppimisympäristön rakentajana – Viiden luokanopettajan näkemys luokkansa oppimisympäristöstä. Pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 111 s.

Mikkonen, A. 2005. Oulunlahden koulun maankohoamispolun soveltuvuus opetuskäyttöön. Pro gradu -tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu. 79 s., 4 liitettä.

Keinänen, M-L. 2005. Tiedon jäljillä? Alkuopetuksen ympäristö- ja luonnontiedon  oppimateriaalin ja opetussuunnitelmien tarkastelua. (Materials and curricula used in the first and second form environmental and natural education.) Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

 

Frant, Nina. 2005. Ihmiskehon rakenteen ja toiminnan tuntemuksesta perusasteen oppilailla: poikittaiskartoitus luokilla 5, 7 ja 9. (Students´conceptions of human anatomy and physiology in the 5th, 7th and 9th forms.) Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 59 s., 3 liitettä.

 

Sulkala, T. 2005. Kylätoiminta ja selviytyminen kaivoksen sulkemisesta Vihannin Lampinsaaressa. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

 

Supperi, H. 2005. Limingan Maankohoamispolun kehittäminen ja soveltuvuus opetuskäyttöön. (Nature trail of Landuplift in Liminganlahti)Pro gradu -tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu. 89 s., 3 liitettä.

 

Laatikainen, R. 2005. Maantiedon ja biologian opetuksen integrointi luokka-asteilla 7-8. (Integration of Geography and Biology in the 7th and 8th forms.) Pro gradu -tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu. 63 s., 5 liitettä.

Heikkinen, M. 2005. Temmesjoen jokiluonnon ja –maiseman tila sekä virkistysarvo ja sen kehittäminen. Luonnonmaantieteen pro gradu-tutkielma.  Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

Kurri, S. 2005. Lähiluonnon virkistyskäyttö Oulunsalossa nyt ja tulevaisuudessa. Maantieteen pro gradu - tutkielma. Oulun yliopisto, maantieteen laitos.

Lamberg, K. 2005. Geologiaa perusopetuksessa – Onko sitä? Geologian oppisisällöt perusopetuksen 3-6 vuosiluokkien ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjoissa. (Geology in comprehensive education?) Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 93 s., 6 liitettä.

Simonen, M. 2005. Kaupungin läheinen maaseutu asuinpaikkana. Limingan Tupokseen muuttaneiden muuttomotiivit, asuminen ja näkemykset asuinalueestaan. Pro gradu-tutkielma, Suunnittelumaantiede, Oulun yliopisto, Maantieteen laitos. (Tekijän luvalla luettavissa verkosta pdf-muodossa)

Tuomela, A. 2005. Maahanmuuttajien elämää Kajaanissa ja Huuhkajanvaaran asuinalueella. Huuhkajanvaarassa asuvien suomalaisten ja maahanmuuttajien näkemyksiä. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. (Tekijän luvalla luettavissa luettavissa verkosta: kansi, tiivistelmä ja tekstiosa)

Ihantola, H. 2004. Pohjois-Amerikan elinkeinojen kuvaus suomalaisissa maantiedon oppikirjoissa 1921-1960.  (Descriptions of Livelihoods in Finnish Geography textbooks in 1921-1960.) Pro gradu -tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu.

 

Leskinen, A. 2004. ARVAUKSESTA ARVIOINTIIN - Yleiskaavan sosiaalisten vaikutusten arviointi kommunikatiivisena oppimisena. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 

 

Lehto, Maria. 2004.  ‘Luonto on osa seutua.’ – Luontokoulutoimintaan osallistuneiden lasten käsityksiä luonnosta.  (Conceptions of nature school students about nature.) Pro gradu-työ. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

 

Paananen, Hanna. 2004. Mitä maantieto on? – Perusasteen yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä maantiedosta.  (Conceptions of Geography of the 9th form students.) Pro gradu -tutkielma. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu.

 Other publications

Luoma, P. 2006. Social Sustainability of Community Structures: A Systematic Comparative Analysis within the Oulu Region in Northern Finland. In Rihoux, Benoît and Grimm, Heike (eds) (2006) Innovative Comparative Methods for Policy Analysis. Beyond the Quantitative-Qualitative Divide. Science+Business Media Inc., New York, 237-262.

Alanko, A. 2006. Lasten ääni kuuluviin - lasten näkemyksiä omasta elinympäristöstään Limingan Tupoksessa. Abstrakti. Julkaisussa: Hansen, Petteri (toim) Katsaus kansalaisvaikuttamista käsitteleviin opinnäytetöihin. Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa. Valtakunnallinen hanke 2004-2006. Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 1.  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki, 8-9.

Villanen, H. 2006. A Sustainable Network of Education. In Sirpa Tani (ed) Sustainable Development through Education. Proceedings in the International Conference on Environmental Education. Helsinki, 14 June 2005. Department of Applied Sciences of Education, Faculty of Behavioural Sciences, Research Reports 268. University of Helsinki, Helsinki, 129-141.

Villanen, H. 2005. Pieniä ja suuria näkemyksiä Temmekseltä - Aikuisten ja lasten elinympäristökokemusten vertailua. (Experiences of adults and children about their living environment in Temmes.) Julkaisussa: Alanko, Anu ja Mäntysalo, Raine (toim) (2005) Temmes. EkoSuKaT-tutkimushankkeen väliraportti 2. Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio. Julkaisu C 92. Oulun yliopisto, Oulu, 103-130. (Jakelu: Oulun yliopistopaino, URL: http://www.oulu.fi/yliopistopaino/julkaisumyymala.htm; saatavana myös pdf-muodossa, URL: http://herkules.oulu.fi/isbn9514276655).

                   

sivun alkuun, back

Verkoston kotisivu (Homepage of Nordiskt Nätverk i Miljöpedagogik)
Eila Jerosen kotisivu (Homepage of Eila Jeronen)