Enso IKONEN
 

 

·  professori, säätö- ja systeemitekniikka

·  tekniikan tohtori (TkT), dosentti

·  systeemitekniikan tutkimusryhmän vetäjä
 

·  Oulun yliopisto

·  Teknillinen tiedekunta

· Älykkäät koneet ja järjestelmät tutkimusyksikkö

·  Systeemitekniikan tutkimusryhmä

·  PL 4300, 90014 Oulun yliopisto

·  TF319-3; Linnanmaa, Oulu

·  matkapuh. 040 576 1935 
· 

 

·  Professor, Control and Systems Engineering

·  Doctor of Technology [Ph.D.], Docent

·  Leader of Systems Engineering Research Group
 

·  University of Oulu

·  Faculty of Technology

·  Intelligent Machines and Systems Research Unit

·  Systems Engineering Research Group

·  P.O.Box 4300, FIN-90014 University of Oulu, Finland

·  TF319-3; Linnanmaa, Oulu

·  mobile +358 40 576 1935 

· 

 

  • Teollisuusprosessien kehittyneet mallinnus- ja säätömenetelmät
  • Avainsanoja: identifiointi, oppivat systeemit, epälineaariset systeemit, epävarmat systeemit, prosessien säätö, parametrien estimointi, tilaestimointi, optimointi
  • Lisää avainsanoja: ohjatut äärelliset Markovin ketjut, oppivat automaatit, sekventiaaliset Monte Carlo menetelmät,  Wiener ja Hammerstein systeemit, sumeat neuroverkot, ei-parametrinen regressio, kantafunktioverkot
  • Vielä avainsanoja: leijukerrospoltto, voimalaitokset, kaukolämpö, energian tuotanto-varastointi-kulutus

 

  • Advanced modelling and control of industrial processes
  • Keywords: identification, learning systems, non-linear systems, uncertain systems, process control, parameter estimation, state estimation, optimization
  • More keywords: controlled finite Markov chains, learning automata, sequential Monte Carlo methods, Wiener and Hammerstein systems, fuzzy neural networks, non-parametric regression, basis function networks
  • Even more keywords: fluidized-bed combustion, power plants, district heating, energy production-storage-consumption

 

Books: 

K Najim, E Ikonen and D Aït-Kadi (2004) Stochastic processes: Estimation, optimisation and analysis, Kogan Page Science, London.

E Ikonen and K Najim (2002) Advanced process identification and control, Marcel Dekker, New York.

K Najim and E Ikonen (1999) Outils mathématiques pour le génie des procédés Dunod, Paris, France

E Ikonen (1996) Algorithms for process modelling using fuzzy neural networks Acta Universitatis Ouluensis Technica C95, Oulu, Finland (Ph.D. dissertation)

 

 


Random material to download

E. Ikonen, J. Vasara and T. Liedes (2023), Model predictive controlled subsurface drainage and irrigation for peatland groundwater management. IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan(slides).

E. Ikonen, I. Selek and K. Najim (2017) Finite state estimation and control of a multi-input CSTR benchmark, IFAC World Congress 2017, Toulouse, France(slides).

E. Ikonen and J Kovacs (2013) A nonlinear filtering tool for analysis of hot-loop test campaings, Oxyfuel combustion conference 3, Ponferrada, Spain (slides).

E. Ikonen and J Bene (2010) Scheduling and disturbance control of a water distribution network, IFAC 2011, Milano, Italy (slides).

E Ikonen (2009) Gain Scheduling with Markov Transition Models, ICCA'09, Christchurch, New Zealand 9-11 Dec 2009 (slides).

E Ikonen (2007) CFMC-Toolbox (www-page)

E Ikonen (2007) Process control using controlled finite Markov chains with an application to a multivariable hybrid plant. Fourth International Conference on Informatics in Control. Automation and Robotics (ICINCO 2007), 9-12 May, 2007, Angers, France (paper)

E Ikonen, E Gomez-Ramirez and K Najim (2006) Trajectory following and regulation of chemical batch reactors via genealogical decision trees, ALSIS'06, Helsinki/Stockholm, Finland/Sweden (Slides)

E Ikonen (2006) MGDT-Toolbox (www-page)

E Ikonen (2004) Learning predictive control using probabilistic models, AFNC'04, Oulu, Finland (Slides)

E Ikonen (2003) Optimization using learning automata and confidence probabilistics. ICONS'03, Faro, Portugal (Slides)

E Ikonen (2000) Control of a pH neutralization process using Wiener systems Proc. TOOLMET 2000 Symp., Oulu, Finland, pp. 90-101 (ZIP/PS file)

Suomenkielistä aineistoa..

Ymmärrystä ja ymmärrettävyyttä prosessiautomaatioon (1997) Lehdistötiedote. 

Lectio praecursoria (31. tammikuuta 1997) Väitöstilaisuuden alkupuhe. 


SYTE laboratorion esittelymateriaalia (eng , fin )


Opetus


 

tammikuu 2019, E.I.