Oulun yliopisto - EtusivulleUniversity of Oulu in English

 

Home
Research
Members
Publications
Theses
Seminars
Courses
Instruments
NMR Research Group
Courses

 

Courses

76163S NMR-SPEKTROSKOPIA

Opintojaksossa perehdytään ydinmagneettisen resonanssin perusteisiin sekä siihen, miten NMR-spektroskopiaa käytetään molekyylien ja erilaisten materiaalien fysikaalisten ominaisuuksien karakterisointiin.

Työtavat: 35 h lu, 20 h lask ja dem, te.

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali jaetaan opintojakson edistyessä. Sopivaa oheiskirjallisuutta ovat mm.:

D. Canet, Nuclear Magnetic Resonance, Concepts and Methods, John Wiley & Sons, Chichester, 1996.

R.R. Ernst, G. Bodenhausen and A. Wokaun, Principles on Nuclear Magnetic Resonance in One and Two Dimensions, Oxford Science Publications, Clarendon Press, Oxford, 1987.

Yhteys muihin opintojaksoihin: Kvanttimekaniikan ja atomifysiikan perustiedot helpottavat aiheeseen perehtymistä, mutta eivät kuitenkaan ole edellytyksenä opintojaksoon osallistumiseen.

Ajoitus ja kohderyhmä: Aineopintojen loppuvaiheessa olevat, syventäviä opintoja aloittavat fysiikan ja kemian opiskelijat

Vastuuhenkilö: Jukka Jokisaari

 

[University of Oulu] > [Faculty of Sciences] > [Dept. of Physics] >  

  Page up!